Stali jsme se členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

26.09.2018

Přírodovědecká fakulta se stala členem Alinace pro bezpilotní průmysl. Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.


V celospolečenském kontextu se aliance zasazuje o informovanost veřejnosti týkající se technologie UAV.

Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a její členy, rozvíjí spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů pro průmyslové aplikace UAV, dále podporuje a propaguje vzdělávání pro bezpilotní letecký průmysl.

K naplnění tohoto poslání sdružuje Aliance zejména komerční subjekty, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace a všechny příznivce podporující bezpilotní letecký průmysl.