Tisková konference - PhotoStruk

12.06.2019

Dne 4. června 2019 se v rámci projektu PhotoStruk (*) uskutečnila tisková konference, při které byly představeny výsledky projektu, v rámci kterého jihočeští a bavorští vědci společně virtuálně přibližují zaniklé lokality Šumavy.


Odborníci z Čech a Bavorska spojili síly, aby zájemcům z řad široké veřejnosti virtuálně zpřítomnili vybrané zaniklé lokality na Šumavě a v Novohradských horách. Projekt mapuje místa, která vlivem poválečného dění a vysídlení původního obyvatelstva nenávratně zmizela z krajiny.

Mezioborový projekt PhotoStruk, na kterém spolupracuje tým historiků, archeologů, uměleckých historiků a IT specialistů, propojuje humanitní vědy s informačními technologiemi v oblasti kulturního dědictví. „Projekt ukazuje, jak se proměnilo využívání krajiny po druhé světové válce. Do sběru informací se vedle vědců může zapojit i široká veřejnost prostřednictvím webového portálu,“ popisuje projekt RNDr. Libor Dostálek z Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty JU. „Pomocí geografického informačního systému je možné přesně určit lokaci vesnice či objektu, porovnat je s historickými prameny a sledovat zánikové transformace,“ doplňuje Dostálek.

Veřejnost si bude moci výsledek práce vědců prohlédnout pomocí webového portálu, který zobrazuje na mapě GPS pozici vybraných obcí a domů. K vizualizaci míst jsou pak využity fotografie krumlovského Ateliéru Seidel, doplněné o informace z historických a archeologických zdrojů. Pomocí nástrojů na komentování nebo tagování se mohou návštěvníci webu zapojit do sběru informací o zaniklých místech nebo o obsahu historických fotografií.

Portál v češtině a němčině obsahuje na 280 zaniklých lokalit, k nimž jsou připojeny historické pohledy a fotografie, s historickou časovou osou a informacemi o dějinách obce. U více než 3 000 objektů popisuje jejich využití či formu zániku. Písemné i vizuální informace k lokalitám jsou doplňovány pracovníky humanitní skupiny projektu.

Přitažlivou částí projektu jsou 3D rekonstrukce vybraných staveb. „Týkají se dosud těchto lokalit: Ondřejov, Františkov, Vitěšovice, Nová Pec, Kapličky, Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Boletice, H. a D. Borková, Žofín,“ přibližuje konkrétní názvy doktor Dostálek z PřF JU. Některé z nich využívají data z leteckého laserového skenování povrhu Země nebo historické a současné letecké fotografie, umožňující tvorbu realistického modelu krajiny v okolí stavby.

„Finální podoba 3D modelů závisí na množství a hustotě dostupných informací – pokud je vstupních dat dostatek, modelování je snadné a rychlé, malé množství dat zpomaluje a ztěžuje proces, protože se musí adjustovat proporce a výsledek je méně realistický,“ popisuje práci na projektu RNDr. Libor Dostálek.

Další návaznou veřejnou tváří projektu je PhotoStruk geocaching game Zaniklé obce Šumavy. Na jednotlivé lokality je umístěno 32 kešek s informacemi k lokalitě. Portál pro mobilní aplikace, pomocí něhož bude moci návštěvník-turista vyvolat na svém mobilním telefonu informace, historické fotografie i 3D rekonstrukce zaniklé obce, na jejímž místě stojí, je rovněž vyvíjen.

Společný projekt Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty JU a Katedry informatiky Technické univerzity v Deggendorfu byl zahájen na podzim roku 2016. Celkem se do projektu zapojily tři desítky odborníků z různých oborů. Projekt byl podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 i ze státního rozpočtu.

Kontakt:

Mgr. Radka Bunešová, projektové oddělení Přírodovědecké fakulty JU, tel.: 724 658 647, e mail: rbunesova@prf.jcu.cz

RNDr. Libor Dostálek, Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty JU, tel.: 603 533 825, e-mail: dostalek@prf.jcu.cz

(*) PhotoStruk:

= Analyse historischer PHOTOgraphien für die virtuelle ReconSTRUKtion von Kulturgütern in der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion, PhotoStruk

= Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí