PhotoStruk


Název projektu: PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí

Číslo projektu: 63

Hlavní cíl projektu: Hlavní cíl projektu je prezentace zaniklých lokalit Šumavy díky virtuálním rekonstrukcím z historických fotografií. Projekt reaguje na potřebu posilovat společnou identitu, která je tvořena historickou provázaností obyvatelstva. Snaží se udržitelným způsobem zachovat a zhodnotit společné dědictví. Dostupnými i inovovanými nástroji pomůže zvýšit atraktivitu dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví.

Více informací naleznete zde: https://photostruk.cz/info

Projekt Photostruk je financován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 (Interreg V) z Evropského fondu pro regionální rozvoj.