Student
Přeshraniční studium

Přeshraniční studium je forma denního studia, kdy studenti polovinu semestrů studují v Čechách a druhou polovinu v zahraničí.

Více info