Student
Přeshraniční studium

Přeshraniční studium je forma denního studia, kdy studenti polovinu semestrů studují v Čechách a druhou polovinu v zahraničí. V případě naší univerzity studenti studují na naší fakultě v Českých Budějovicích a na Johannes Kepler Universität Linz v Rakousku.

Více info