Doporučený průběh studia


V rámci studia je možné se individuálně profilovat výběrem volitelných a povinně volitelných předmětů. Kromě nich však existuje všeobecný základ studia informatiky definovaný souborem povinných předmětů. Studované předměty jsou uspořádány do několika bloků, ve kterých je v průběhu studia nutné získat určitý počet studijních kreditů. Doporučený průběh studiem je naznačen v přiloženém schématu, kde jsou uvedené všechny skupiny a u každého předmětu je uvedeno jeho kreditové ohodnocení. 

Bc. AI - doporuceny pruchod studiem (358.914KB)
Doporučený průchod studiem profesního bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika