Specializace v bakalářském programu Aplikovaná informatika

Specializaci si volí student prvního ročníku a to nejpozději před koncem prvního semestru (nejlépe do konce daného kalendářního roku). Svou volbu provede oznámením na studijní oddělení PřF. JU.


Embedded systémy

Specializace embedded systémy a robotika rozšiřuje hlavní obor Aplikované informatiky. Studenti získají praktické zkušenosti s číslicovými, automatizačními, robotickými platformami.

Více info