Kriminalisticko - technická činnost v IT


Specializace je zaměřena na profil absolventa vzdělaného v oblasti bezpečnosti informačních systémů a forenzních technik, a to nejen z pohledu bezpečnostních prvků struktur ekonomických subjektů. Absolventi dokáží reagovat nejen na bezpečnostní incidenty, ale i bezprostředně činit kroky k zajištění odpovídajících opatření. Tato opatření nejsou soustředěna pouze na uvedení systému do provozu, ale dokáží též provést taková opatření, kdy důkazní materiály jsou použitelné pro vyšetřování informační kriminality a použití jako důkaz před soudy v ČR i ve světě.

Absolventi získají návyky nejen pro potřeby civilní ekonomické subjekty, ale též se uplatní v bezpečnostních složkách státu jako:

 • vyšetřovatel IT kriminality
 • vyšetřovatel (z důvodu každodenního využívání ICT techniky obyvatelstvem své poznatky využije k vyšetřování veškeré kriminality)
 • analytik (Služby kriminální policie a vyšetřování v rámci Policie ČR, Celní správy, zpravodajských služeb ČR, Armády ČR)
 • kriminalistický technik v oblasti ICT
 • ve forenzní oblasti (Policie ČR, Armáda ČR)  

V soukromých subjektech:

 • bezpečnostní ředitel
 • bezpečnostní technik
 • analytik bezpečnosti
 • forenzní auditor v oblasti ICT
 • správce sítě s pokročilými znalostmi
 • soukromé znalecké kanceláře, po splnění podmínek dané zákonem na jmenování znalce – soukromý soudní znalec
 • atd.

Naše pracoviště „Forenzních věd a kriminalistiky“ (https://www.prf.jcu.cz/uai/uai/oddeleni-ustavu/oddeleni-forenznich-ved-a-kriminalistiky.html) se jako jediné v rámci ČR z technických univerzit věnuje komplexně oblasti forenzního zkoumání digitálních informací a techniky a to nejen na úrovni případných správců systému, ale též na úrovni použitelné pro trestní řízení a řízení před soudy. V rámci své výuky oddělení garantuje specializaci „Kriminalisticko-technická činnost v IT- forenzní analýza v IT“, kde studenty učí návykům při prvotním podezření, či zjištění trestné činnosti za využití digitální techniky tak, aby byla zajištěná data, informace, využitelná jako důkazní materiál před soudy. Tyto informace se naučí zajišťovat v souladu s mezinárodními standardy pro důkazní řízení, což je důležité zejména s ohledem na možnou mezinárodní spolupráci při vyšetřování informační kriminality.  Taktéž se zde studenti seznámí s forenzní praxí při řešení informační kriminality od základních úkonů policie, forenzního zkoumání digitálních informací po úsek vyšetřování a prokazování výsledků zkoumání před soudy.

V rámci výuky se studenti seznámí s forenzními prostředky, které ke své činnosti využívají policie a zpravodajské služby.  Tyto je dále možno využít ve své pozdější praxi nejen v bezpečnostních složkách, ale i v rámci bezpečnostních ICT služeb při řešení bezpečnostních incidentů ekonomických subjektů státu (tzv. kritická infrastruktura), tak u soukromých subjektů (např. banky apod.).

Specializace „Kriminalisticko-technická činnost v IT- forenzní analýza IT„ zahrnuje následující dílčí oblasti zaměření:

 • kriminalisticko-technickou činnost v ICT
 • vyhledávání a odhalování informační kriminality
 • forenzní zkoumání digitální techniky a elektronických prvků
 • komerční a trestní právo v oblasti ICT

V rámci uvedené specializace oddělení „Forenzních věd a kriminalisticky“ v rámci specializace spolupracuje s

V rámci specializace „Kriminalisticko-technické činnosti v IT – forenzní analýza v IT“ je využíváno dlouholeté zkušenosti vyučujících z oblasti forenzního zkoumání a vyšetřování informační kriminality, kde vyučující profilových předmětů jsou voleni především z odborných pracovišť Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů tak, aby studenti měli kontakt s aktuálním vývojem vyučované specializace.

Studenti této specializace mají možnost se seznámit s profesionálními forenzními prostředky určenými pro odhalování, vyšetřování a dokumentaci pro důkazní účely trestního řízení v rámci orgánů činných v trestním řízení a soudy, tak v občansko-právním řízení před soudy.  Zejména se jedná o následující forenzní nástroje, které používají bezpečnostní složky státu na celém světě:

 • forenzní zkoumání výpočetní techniky

                                     ▪   FTK Forensic Toolkit (https://www.accessdata.com)

 • forenzní zkoumání mobilní a malé digitální techniky

                                     ▪   Celebrite UFED Physical (https://www.cellebrite.com)

                                     ▪   Oygen Forensic Analyst (https://www.oxygen-forensic.com)

                                     ▪   MSAB XRY (https://www.msab.cz)

 • a další ve spolupráci se spolupracujícími institucemi

V rámci své specializace je předpoklad zpracování kvalifikační práce (ukázka bakalářské či diplomové práce) právě pro shora uvedené bezpečnostní složky, popř. znaleckou činnost v oblasti ICT.

Jako bonus specializace student získá všeobecný přehled v právních disciplínách a to nejen v oblasti trestního řízení, Zákona o elektronických komunikacích, ale i oblasti občanského a obchodního práva.

Doporučený průběh studia: