Bakalářské studijní programy

Zvolte studijní program, případně specializaci


Nově akreditované bakalářské studium "Aplikovaná informatika"

  • Připravuje se (bez specializací).

Dobíhající bakalářské studium "Aplikovaná informatika" (do roku 2024)