Navazující studijní programy

Zvolte studijní program, případně specializaci


Nově akreditované společné navazující studium "Aplikovaná informatika" (s EF)

Připravuje se

  • Podniková informatika
  • Softwarové inženýrství

Dobíhající navazující studium "Aplikovaná informatika" (do roku 2024)

Připravuje se

  • Informační systémy a technologie
  • Bioinformatika