Přeshraniční studium

Přeshraniční studium je forma denního studia, kdy studenti polovinu semestrů studují v Čechách a druhou polovinu v zahraničí.


Jedná se o společné studium, kdy přibližně polovina studentů je z Johannes Kepler Universität Linz a druhá polovina z naší fakulty. Záměrně jsme neuvedli, že polovina studentů je českých a druhá polovina rakouských. Důvodem je skutečnost, že studenti jsou často z celého světa. Studenti studují společně v jazyce anglickém. Jedná se tedy o unikátní možnost získat mezikulturní zkušenosti.

V současné době lze na Přírodovědecké fakultě formou přeshraničního studia studovat obory:

Studium biologické chemie běží už řadu let, tak kromě bakalářského studia je možné studovat i navazující magisterské studium. Obor Bioinformatika je prozatím pouze bakalářské úrovně.

Absolventi získají diplomy z obou univerzit, tj. jak český, tak i rakouský (jedná se o tzv. double-degree study).

Podmínky studia

Polovina studia se studia se studuje v Česku a druhá v Rakousku. Životní náklady v Rakousku jsou vyšší než v Česku. Např. náklady na kolej jsou v Rakousku od 250 €/lůžko a měsíc, oběd v menze stojí okolo 4 €. Snažíme se proto našim studentům poskytnout stipendium z programu Erasmus, které by jim pomohlo s financování rozdílu v životních nákladech. Nelze však zaručit, že toto stipendium bude každý rok poskytováno. Pro bližší informace na daný rok, kontaktujte vždy Erasmus oddělení PřF.