Menu

Přeshraniční studium

Přeshraniční studium je forma denního studia, kdy studenti polovinu semestrů studují v Čechách a druhou polovinu v zahraničí. V případě naší univerzity studenti studují na naší fakultě v Českých Budějovicích a na Johannes Kepler Universität Linz v Rakousku.


Jedná se o společné studium, kdy přibližně polovina studentů je z Johannes Kepler Universität Linz a druhá polovina z naší fakulty. Záměrně jsme neuvedli, že polovina studentů je českých a druhá polovina rakouských. Důvodem je skutečnost, že studenti jsou často z celého světa. Studenti studují společně v jazyce anglickém. Jedná se tedy o unikátní možnost získat mezikulturní zkušenosti.

V současné době lze na Přírodovědecké fakultě formou přeshraničního studia studovat obory:

  • Biologická chemie (Biochemistry)
  • Bioinformatika (Bioinformatics)

Studium biologické chemie běží už řadu let, tak kromě bakalářského studia je možné studovat i navazující magisterské studium. Obor Bioinformatika nyní začíná, proto bude v letošním roce otevřeno jen bakalářské studium.

Absolventi získají diplomy z obou univerzit, tj. jak český, tak i rakouský diplom (double diploma study).

Podmínky studia

Polovina studia se studia se studuje v Česku a druhá v Rakousku. Životní náklady v Rakousku jsou vyšší než v Česku. Např. náklady na kolej jsou v Rakousku od 165 € lůžko a měsíc, oběd v menze stojí okolo 4 €. Snažíme se proto našim studentům poskytnout stipendium z programu Erasmus, které by jim pomohlo s financování rozdílu v životních nákladech. Nelze však zaručit, že toto stipendium bude každý rok poskytováno.

Bioinformatics

Bioinformatics was a key technology for one of the biggest scientific advances of the 20th century, the decoding of the human genome, and will remain a key technology of the 21st century. Bioinformatics is now established as an independent education and scientific discipline.

https://bioinformatics.jcu.cz

Bioinformatics links computer science, mathematics and life sciences to reach its central goal, namely to understand the molecular biological processes and develops and utilizes methods and techniques from computer science in order to solve tasks from biology, chemistry, physics, medicine, or mathematics.