Specializace ÚAI

Specializaci si volí student prvního ročníku a to nejpozději před koncem prvního semestru (nejlépe do konce daného kalendářního roku) - oznámením na studijní oddělení PřF JU.


Embedded systémy

Specializace embedded systémy a robotika rozšiřuje hlavní obor Aplikované informatiky. Studenti získají praktické zkušenosti s číslicovými, automatizačními, robotickými platformami.

Více info