Web a multimédia


Specializace "Web a multimédia" studijního programu Aplikovaná informatika je zaměřena na profil absolventa vzdělaného v oblasti návrhu a implementace komplexních webových aplikací a jejich bezpečnosti. 

Absolvovent by měl být schopen zapojit se do vývoje v týmu, nebo samostatně navrhnout a vytvořit kompetní webovou aplikaci od databáze až po front end. V rámci specializace je zvýšená pozornost věnována především programování vícevrstvých aplikací s webovým rozhraním.

Kromě předmětů společných všem specializacím (označeny zeleně) jsou definovány tři základní osy, které jsou zastoupeny jednotlivými předměty:

  1. Programování
  2. Bezpečnost
  3. Multimédia

Jelikož některé předměty na sebe navazují, je možné se orientavat podle níže uvedeného schématu (bez záruky). Ten by měl poskytnout základní představu o povinných předmětech a jejich rozložení do tříletého studia. Pro podrobnější zkoumání doporučujeme stáhnout připojené soubory (SVG nebo PDF).