Embedded systémy

Specializace embedded systémy a robotika rozšiřuje hlavní obor Aplikované informatiky. Studenti získají praktické zkušenosti s číslicovými, automatizačními, robotickými platformami.


Rozmanitost a počet embedded systémů v posledních letech výrazně vzrostl. Tento segment se stal jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví. Například implementace do automobilové elektroniky je obzvláště zajímavá kvůli přísným požadavkům na načasování a spolehlivost, které působí jako technologické katalyzátory. Trh s vestavěnými systémy je nejpokročilejším vestavěným systémem na světě.

Student ve specializaci využije získané teoretické i praktické znalosti z předmětů obecného základu a programování. Specializace dále poskytuje přesah pro porozumění robotických platforem.

Absolvent specializace by měl být schopen:

  1. porozumět robotickým subsystémům,
  2. získat základy v autonomním ovládání robotických platforem, 
  3. orientovat se v embedded systémech a analyzovat jejich možnost využití,
  4. porozumět a popsat základní prvky mikroprocesorových systémů,
  5. konstruovat zapojení embedded zařízení,
  6. testovat funkci mikroprocesorových systémů,
  7. analyzovat početní náročnost algoritmů číslicového zpracování dat,
  8. naprogramovat základní algoritmy řídicí a automatizační techniky,
  9. technicky využívat mikroprocesorové obvody,
  10. propojit mobilní systémy se systémy vestavěnými.

Výuku zajišťují převážně pracovníci laboratoře robotiky a embedded systémů.

 

Doporučený průběh studia