Navazující magisterské studium

Okruhy SZZ pro navazující magisterské studium (449.698KB)

Okruhy SZZ NMgr v2020 (207.48KB)
Redukované okruhy pro SZZ pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2019/2020.