Studium v zahraničí


Studenti mohou v zahraničí studovat dvěma způsoby:

  • Formou přeshraničního studia – viz Přeshraniční studium
  • Studiem na zahraniční univerzitě s možnou podporou programem Erasmus – viz zde

Pokud chce student studovat 1-2 semestry v zahraničí, pak se e-mailem dohodne se zahraničním pracovištěm, na kterém chce studovat (nejlépe je na webu najít jejich koordinátora programu Erasmus). S dohodou pak seznámí manažera pro vědu Přírodovědecké fakulty, který dojedná smlouvu s příslušným zahraničním pracovištěm.

Na základě této dohody pak studen může žádat o příspěvek na náklady studia v zahraničí v programu Erasmus.