Studium v zahraničí


Studenti mohou v zahraničí studovat dvěma způsoby:

  • Formou přeshraničního studia – viz Přeshraniční studium
  • Studiem na zahraniční univerzitě s možnou podporou programem Erasmus+ – viz zde (JU) nebo zde (PřF)

Pokud chce student studovat 1-2 semestry v zahraničí, pak se e-mailem dohodne se zahraničním pracovištěm, na kterém chce studovat (nejlépe je na webu najít jejich koordinátora programu Erasmus). S dohodou pak seznámí koordinátora Erasmus na fakultě (Mgr. Barbora Okosy), který ochotně pomůže s dojednáním všech nezbytných formalit.