Red Hat Academy


Na naší katedře je možné vystudovat program Red Hat Academy, což jsou kurzy připravené firmou Red Hat. Jejich absolvováním získá student základní znalosti o práci s Linuxem a základní administraci linuxového serveru.

Kurzy jsou zaměřeny na Red Hat 7, takže znalosti zde získané lze dobře využít i při administraci Fedory anebo CentOSu. Většinu informací samozřejmě lze použít na libovolné distribuci Linuxu.

Absolvováním kurzu získá posluchač znalosti, které může využít pro absolvování certifikátů Red Hat System Administrator a Red Hat Certified Engineer.

Zápisem do kurzu získá student půlroční přístup k materiálům pro studium jednotlivých kurzů. Materiály jsou v anglickém jazyce. Kurzy jsou pak koncipovány jako týdenní kurzy ve zkouškovém období a jsou řízeny lektorem. Při absolvování kurzu mají studenti k dispozici operační systém Red Hat Linux 7. 

Jedná se postupně o tři následující kurzy:

  1. Red Hat Academy I
  2. Red Hat Academy II
  3. Red Hat Academy III

Další informace naleznete na domácí stránce Red Hat Academy