Závěrečné práce


Pokyny pro zadávání a psaní závěrečných prací

Kvalifikační práce je studentské dílo, které musí student vypracovat pro úspěšné ukončení bakalářského a (navazujícího) magisterského studia. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen samostatně vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky a uplatnit přitom znalosti získané během studia.

Více info