Menu

Závěrečné práce

Seznam témat závěrečných prací

Více

Pokyny pro psaní bakalářských prací

Bakalářská práce je studentské dílo, které musí student vypracovat pro úspěšné ukončení bakalářského studia. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen vyřešit konkrétní úkol z oblasti informatiky a uplatnit přitom znalosti získané během studia.

Více

Postup studenta při psaní a obhajobě závěrečé práce

Tento článek berte jako malého průvodce pro studenta UAI, který pojednává o tom, jak si zadat závěrečnou práci, jak jí správně napsat a jak se připravit k obhajobě.

Více

Legislativa kvalifikačních prací

Více

Závěrečné kolektivní práce studentů DVPP

Více