Kontakty


Katedra informatiky

Katedra informatiky vznikla z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci atd.

Kontaktní údaje

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU II. patro, místnost: č. 213

Telefon: +420 387 772 333
E-mail: eliska.pisova@prf.jcu.cz

Zaměstnanci


Vedoucí katedry

Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. +420 389 032 334  rudolf.vohnout@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 214

Zástupce vedoucího katedry

PhDr. Milan Novák, Ph.D. +420 387 776 256  novis@prf.jcu.cz Budova C - PřF JU
II. patro, laboratoř: E2

Sekretariát katedry

Ing. Eliška Píšová +420 387 772 333  eliska.pisova@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 213

Docenti

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. +420 387 772 511  beranek@jcu.cz Děkanát Ekonomické fakulty JU
II. patro, místnost: č. 224
doc. Ing. Jan Janeček, CSc. +420 387 772 319  janecek@jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 220
doc. Ing. Zora Říhová, CSc. +420 387 772 333  zora.rihova@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. +420 387 772 333  ibuk@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 218
Doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman +420 387 772 381  jvaldman@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 201

Odborní asistenti

Ing. Jan Fesl, Ph.D. +420 387 772 319  jfesl@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 220
Mgr. Geyer Jakub +420 387 772 331
 geyer@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 217
Ing. Jiří Jelínek, CSc. +420 387 772 333  jejlinek@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 216
Mgr. Michal Konopa +420 387 772 319  konopm05@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 220
Ing. Václav Novák, CSc. +420 387 776 256  vacnovak@prf.jcu.cz Budova C - PřF JU
II. patro, laboratoř: E2
Mgr. Jiří Pech, Ph.D. +420 387 776 256  pechj@prf.jcu.cz Budova C - PřF JU
II. patro, laboratoř: E2
PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D. +420 387 772 331
 prokysek@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 217
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. +420 387 772 330  mskrbek@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 218

Vědečtí pracovníci, lektoři a obornící z praxe

Ing. Marta Vohnoutová +420 387 772 265  marta.vohnoutova@gmail.com Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219
Mgr. Ondřej Doktor +420 387 772 330  doktoo00@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219
Ing. Petr Břehovský +420 387 772 333  pbrehovsky@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219
RNDr. Libor Dostálek +420 387 772 333  dostalek@prf.jcu.cz Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 221