Sekretariát katedry


Asistentka Katedry informatiky

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 213

Telefon: +420 387 772 333
E-mail:  eliska.pisova@prf.jcu.cz

Dosažené vzdělání:

1999 - 2003 VŠE Praha, Fakulta managementu, Ekonomika a management, titul Ing.