Publikační činnost


2012

BERANEK, L. A Framework for Situation Inference based on Belief Function Theory: KDIR 2012. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval: KDIR 2012. Barcelona, Spain: INSTICC, 4 - 7 October, 2012, 358 - 361. ISBN 978-989-8565-29-7.

Beranek, L., Knizek, J. The Usage of Contextual Discounting and Opposition in Determining the Trustfulness of Users in Online Auctions. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Vol. 7, No. 1, 2012, pp. 34-50.

2011

Beránek, L. The use of uncertain reasoning for the determination of the user's trustfulness on online auctions. In Matoušek, R. Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing: Mendel 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 360-365. ISBN 978-80-214-4302-0.

Beránek, L. Online Auction Trust Model. Workshop and Spring School in Belief Functions Theory and Applications 2011, Autrans, France, 4-8 April 2011, Paper 21, s. 1-6

Beranek, L. Risk Analysis Methodology Used by Several Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Information Management & Computer Security, 2011, Vol. 19, No. 1, s. 42-52

Knížek, J., Tomšík,P., Beranek,L., Seifertová,M., Mičuda,S., Řezáčová, M. Point and Interval Estimates of IC_50. International Journal of Tomography & Statistics. Volume 18. No. F11, s. 53-81

Knizek, J., Sindelar, J., Vojtesek, B., Bouchal, P., Nenutil, R., Beranek, L., Dedik, O. Using Markers to Aid Decision Making in Diagnostics. International Journal of Tomography & Statistics. Volume 16. No. W11, s. 41 - 55.

2010

Beranek, L., Tlusty, P., Remes, R. The Usage of Belief Functions for an Online Auction Reputation Model. In: Proceedings of the 28th Conference on Mathematical Method in Economy 2010. Economical faculty. Universzitu of South Bohemia, Ceské Budejovice, Czech republic, September 2010, s. 49-54. ISBN 978-80-7394-218-2.

Knížek, J., Tichý, P., Beránek, L., Šindelář, J., Vojtěšek, B., Bouchal, P., Nenutil, R., Dedik, O. Note on Generating Orthogonal polynomials and Their Application in Solving Complicated Polynomial Regression Tasks. International Journal of Mathematics and Computation. Vol. 7. No. J10, June 2010. ISSN 0974-5718.       .

Beránek, L., Tlustý, P., Remeš, R. An Online Auction Trust Model for Based on the Contextual Information. In Proceedings of the Workshop on the Theory of Belief Functions (Belief 2010), Brest, France, 1−2 April 2010, Paper 110, s. 1−6.

Beránek, L.. Auditing Electronic Auction Systems: Knowing the Risks. ISACA Journal: Journal Online [online suplement]. 2010, 4, August, [cit. 2010-08-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1526-7407.

2009

Beránek, L., Remeš, R. The proposal of software development and acquisition metrics based on ISO/IEC 27001 standard. Acta Universitatis Bohemiae Metridionales 2009, vol. XII, č. 3. s. 93- 98

Beránek, L., Knížek, J. A network infrusion detection method using dempster-shafer theory. Technical Computing, Prague. Praha: Humusoft s.r.o, 2008. ISBN 978-80-7080-733-0, strana 16 (celkem 4 stran).

BERÁNEK, Ladislav. Modelování důvěry a reputace se zaměřením na C2C systémy. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 184 s. ISBN 978-80-7232-387-6.

Milková, E., Beránek, L., Voborník, P. Algortihms: Explanation, Exercises and Visualization of the Basic Algorithmic Constructions. Gaudeamus, Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7041-635-8. 112 s. + CD.

Beránek, L.: Zranitelnost online systémů – část II, Data, security, management, 12(2009), 1, s. 32-34, ISSN 1211-8737. 

2008

Beránek, L.: Zranitelnost online systémů – část I, Data, security, management, 11(2008), 4, s. 42-44, ISSN 1211-8737

Navrátil, L., Racek, J., Havránková, R., Beránek, L., Freitinger Skalická, Z., Šiffnerová, H., Kantorová, E. Changes in selected parameters of the antioxidant system in radiation damage to the organism. J. Appl. Biomed. 2008, 6, 195–201, ISSN 1214-0287

Knížek, J. Šindelář, J., Púlpán, Z., Vojtěšek, B., Nenutil, R., Brožková, K., Dražan, V., Hubálek, M., Beránek, L.. Test of the Hypothesis That One Group of Dependences is Consistent with Another Group of Dependences, Bulletin of Statistics & Economics, 2:A08, ISSN 0973-7022, s. 2-18

Kníže, J.Šidelář, J., Beránek, L., Vojtěšek, B., Nenutil, R., Brožková, K., Dražan, V., Hubálek, M., Kubáček, L.: Power Function for Tests of Null hypotheses on Mutual Linear Regression Functions’ Relations, Bulletin of Statistics & Economics, 2 (2008), No. S08, ISSN 0973-7022, s. 26-33

2007

Knížek, J., Půlpán, Z., Hubálek, M., Beránek, L., Pokorný, P.: Stochastic Model of Mass Spectrum Random Disturbances and its Simulation, Summer School DATASTAT 06, Proceedings, Masaryk University, 2007, ISBN 978-80-210-4493-7, s. 121 - 140

Knížek, J., Půlpán, Z., Vojtěšek, B., Nenutil, R., Brožková, K., Dražan, V., Hubálek, M., Beránek, L., Kubáček, L.: Soustava regresních rovnic vzájemně spojená chybovými poruchami - přirozená metodologie pro medicínský a biologický výzkum pomocí spekter, Sborník abstrakt konference s mezinárodní účastí - XXX. dny lékařské biofyziky, Jindřichův Hradec, květen 2007, ISBN 978-80-239-9421-6, s. 28

Navrátil, L., Kuna, P., Havránková, R., Poučková, P., Beránek, L., Zadinová, M.: Radioprotekadioprotektivní efekt nízkovýkonného laseru, Konference Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva proti ZHN, Vyškov červen 2007, Sborník "Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva proti ZHN", Univerzita obrany, Brno, 10 s., ISBN 978-80-7231-263-4 

2006

Beránek, L.: Některé zkušenosti s používáním statistických testů u vzorků s malých  rozměrů, konference Statistické dny, Brno, červen 2006,  sborník abstrakt + CD, ISBN 80-214-3214-4 

2005

Navrátil, L., Racek, R., Havránková, R., Beránek, L., Hořejšová, J., Kuna, P.: Low level laser influence on selected antioxidants in blood by irradiation in vitro. Lasers in Medical Science, 20, 2005, S39, ISSN 0268-8921

Navrátil, L., Poučková, P., Beránek, L., Zadinová, M., Kuna, P., Havránková R.: Radioprotective effect of LLLT by whole-body irradiated mousse. Lasers in Medical Science, 20, 2005, S39, ISSN 0268-8921

Skalická, Z., Scheinost, O., Havránková, R., Beránek, L., Navrátilová, B., Pilecká, N., Navrátil, V., Navrátil, L.: Possibilities of biodozimetry techniques of LLLT. Lasers in Medical Science, 20, 2005, S40, ISSN 0268-8921

Navrátil, L., Kuna, P., Poučková, P., Beránek, L., Havránková, R., Zadinová, M.: Radioprotective effect of low-intensity laser radiation. In "Stress and Visceral Systems", Biznesofset, Minsk, 2005, 158-159, ISBN 985-6649-38-2

Navrátil, L., Kuna, P., Beránek, L., Poučková, P., Zadinová, M., Havránková, R.: Radioprotektivní efekt LLLT u celotělově ozářených myší, 10th International Emla Congress LASER PRAHA 2005. Praha 16.-18.9.2005, Abstrakta 10th International Emla Congress LASER PRAHA 2005. Praha 2005, 18.

Knížek, J., Stránský P., Beránek, L.: Opomíjení významu síly testu v českých studiích z experimentální medicíny, přijato k publikování -  Časopis lékařů českých

Knížek,J., Stránský P.,Beránek, L., Statistická analýza síly testu - staronový trend v experimentální medicíně, Sborník abstrakt Celostátní konference XVIII. Dny lékařské biofyziky 2005, Valtice, květen 2005, s. 42, ISBN 80-210-3695-8

Beránek, L., Programování Peer-to-peer systémů a jejich bezpečnost, Celostátní konference s mezinárodní účastí Tvorba software 2005, 1.-3.6.2005, s. 9 - 17, ISBN 80-86840-14-X

Beránek, L., Peer-to-peer systémy (P2P) a jejich bezpečnost II. Bezpečnost peer-to-peer systémů, Data, security, management, 2005, vol 9., (no 1), p. 34-37

2004

Beránek, L. Peer-to-peer systémy (P2P) a jejich bezpečnost I. Základní principy peer-to-peer systémů, Data, security, management, 2004, vol. 8., (no 6), p.36-37