Témata diplomových a bakalářských prací


1. Rozbor a možnosti použití API vybrané e-commerce organizace - BP, DP

Příkladem vybrané e-commerce organizace může být eBay. EBay je největší aukční portál na světě. Funguje i v České republice. eBay umožňuje, aby i jiní provozovatelé mohli začlenit do svých internetových aplikací některé funkce eBay. K tomu poskytuje eBay API, které je dostupné v několika programovacích jazycích. Student se seznámí se s principy a metodami elektronických aukcí. Seznámí se s API online aukce eBay. Cílem práce je vytvořit aplikaci pro zjišťování dat o průběhu aukcí na eBay, dále vytvořit aplikaci na základě eBay API pro asynchronní provedení většího množství transakcí, nebo jinou podobnou aplikaci eBay API ve vhodném vývojovém prostředí. Součástí práce je i vhodné otestování funkčnosti navržené aplikace. Je však možné vybrat jinou e-commerce organizaci nebo i sociální síť poskytující API (LinkedIn, Amazon a další).

2. Použití kontextové analýzy pro předpověď prodeje - BP, DP

Předpověď prodeje je složitý úkol, protože existuje velké množství faktorů, které ovlivňují poptávku. Cílem práce je podat přehled prací zabývající se kontextovou analýzou a aplikovat tyto metody pro předpověď prodeje. Zároveň na datech ukázat, že takový přístup má určité výhody oproti stávajícím metodám.

3. Analýza a použití distribuované databáze typu Hadoop - BP, DP

Práce se zaměří na zvládnutí rysů distribuované databáze, analýzu jejích charakteristik, popis jejich výhod a nevýhod. Dále se zaměří na to, pro jaká data je vhodná a jak je možné je využít pro získávání dat. Navrhnout konkrétní oblast aplikace v podnikové praxi.

4. Metody distribuovaného získávání dat – přehled a použití - BP, DP

Práce se zaměří na analýzu metodu v oblasti distribuovaných metod data miningu. Budou popsány způsoby integrace dat a podán přehled základních algoritmů. Bude také rozebrána např. problematika ochrany dat a další. Metody budou aplikovány na vybraná data.

5. Získávání dat z peer-to-peer sítí - BP, DP

Práce se zaměří na analýzu metodu v oblasti data miningu v p2p sítích. Budou popsány způsoby integrace dat a podán přehled základních algoritmů. Bude také rozebrána např. problematika ochrany dat a další. Metody budou aplikovány na vybranou p2p síť.

6. Vytvoření experimentálního aukčního portálu - BP, DP

Práce se zaměří na provedení analýzy funkcí, návrh a vytvoření experimentálního aukčního portálu. Portál by měl sloužit pro výuku a experimenty v předmětu e-commerce.