Břehovský Petr


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219

Telefon: +420 387772333
E-mail: pbrehovsky@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

 • Analýza výpočetních systémů a sítí z hledisla bezpečnosti proti neoprávněnému zneužití.
 • Specializace na průniky do systémů, získávání citlivých dat, modifikace dat a ovládnutí infrastruktury. Penetrační testy.
 • Návrh a provoz infrastruktury detekce a analýzy bezpečnostních incidentů.
 • Lektorská činnost v oblasti bezpečnosti výpočetních systémů a sítí, síťových protokolů TCP/IP a operačních systémů UNIX.

Vzdělání:

 • Petrohradský institut jemné mechaniky a optiky, katedra výpočetní techniky, obor Operační systémy a sítě
 • Studium zakončené v roce 1989 obhajobou diplomové práce na téma "Modelování a analýza zátěže víceuživatelských výpočetních systémů". Diplom nostrifikován na ČVUT.

Praxe:

 • 1990 - 2006 Telefonica 02 - správce operačních systémů typu UNIX a TCP/IP sítí
  - spolupráce na penetračních testech výpočetních systémů Telefonica 02, akademických sítí a sítí dalších komerčních subjektů
  - přednášky a vedení seminářů na téma zabezpečení a metody průniků do výpočetních systémů (EurOpen, Teleinformatika, IIR, Top Vision)
  - publikace odborných statí na toto téma
  - publikace, překlady a odborné korektury knih
  - lektorování školení na téma zabezpečení výpočetních systémů, protokoly TCP/IP a operační systémy UNIX (PVT, Digital, HP, UNIPEX, Mipecom, Český Telecom)
 • 2006 - dosud Telefonica 02 - specialista oddělení bezpečnosti výpočetních systémů s důrazem na penetrační testy
 • 1994 - 1995   spolupráce na připojení PVT do Internetu a správě hraničního firewallu (SEAL). Správa poštovního serveru (Sendmail) a DNS serveru (BIND) a prostředí Ultrix, BSDI a IRIX.
 • 1996 - 1998    správce poštovního (Sendmail, IMAP, POP) a News (INN) serveru v prostředí Digital UNIX poskytovatele Internetu PVTNet
 • 2004 - dosud  interní kouč Telefonica 02