Publikační činnost


  • Práce se soubory v systému UNIX ISBN 80–85215–39–X       
  • Praktický úvod do TCP/IP ISBN 80-85828-18-9        
  • Testování bezpečnosti informačních systémů (Sborník příspěvků XXI konference Europen)    
  • Typy útoků v Internetu/intranetu ISBN 80–86583–02–3       
  • Jak opravdu anonymně vystupovat na Internetu (Sborník příspěvků XXX konference Europen) ISBN 978-80-86583-12-9
  • Některé méně tradiční metody detekce škodlivých aktivit v IP sítích (Sborník příspěvků XXXII konference Europen) ISBN 978-80-86583-14-3