Publikační činnost


 • Dostálek L., „Multi-factor Authentication Modeling,“ v Advanced Computer Information Technologies ACIT'2019, České Budějovice, 2019, ISBN 978-1-7281-0449-2.

 • Dostálek a I. Dostálková: Omnifactor authentication: 8th International Conference Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice; Czech Republic; 1 June 2018 through 3 June 2018; Code 144074
 • K. Horníčková, J. Fesl, L. Dostálek at all: Photostruck – Uniting Science and humanities fot the Reconstruction of lost Cultural Heretage Sites and Landscape, , ACIT 2019; Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2018 through 7 June 2019; pp 456 – 460, ISBN 978-1-7281-0449-2.
 • Říhová Z., Dostálek L.: Hahrd and Soft Information to Achieve the Success of Project, ACIT 2019; Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2018 through 7 June 2019; pp 393-396, ISBN 978-1-7281-0449-2.

 • Paclíková, A Weinfurtnar, M.Vohnoutová;W. Dorner, J. Fesl, M. Preusz, L. Dostálek, K.Horníčková: Geoinformatics and crowdsourcing in cultural heritage: A tool for managing historical archives, Agris On-line Papers in Economics and InformaticsOpen Access Volume 10, Issue 2, 1 June 2018, Pages 73-83
 • DOSTÁLEK, L., ŠAFAŘÍK, J.: Strong password authentication with AKA authentication mechanism. In Proceedings of  22nd 2017 International Conference on Applied Electronics, Plzeň 2017. s.  49-54, ISBN 978-80-261-0641-8, ISSN 1803-7232
 • L. Dostalek, „Comparison of authentication mechanisms for mobile devices,“ v SPI, Brno, 2017, ISBN
 • Dostálek, L.: Strong Authentication for Internet Application. In Proceedings of  the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security University College Dublin Ireland 29-30 June 2017, ISBN 978-1-911218-43-2, ISSN 2048-8602
 • L.Dostálek: Mobilní sítě a jejich bezpečnost, eKniha 294 stran, ISBN 978-80-7394-606-7, 2016
 • L. Dostálek: Authentication and authorization applications in 4G networks, Konference: Security and protection of information, Brno 2015, ISSN 2336-5587, ISBN 978-80-7231-997-8

 • L. Dostálek, J. Ledvina: Strong Authentication for Internet Mobile Application, Konference: Applied Electronic, Plzeň 2015, IEEE CFP1569A-PRT, ISBN 978-80-261-0385-1, ISSN 1803-7232

 • Martin Dvorak, Libor Dostalek, Zora Rihova: Optimizing the Amount of Data to Evaluate the Events of Cyber Security, International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR), ISSN: 2321-0850, Vol. 3 Issue 7 (July 2015)

 • L.Dostálek: Velký průvodce TCP/IP, Bezpečnost. 565 stran, Computer Press 2001, druhé vydání 2003 (ISBN  80-7226-849-X), první vydání 2001 (ISBN  80-7226-513-X), Druhé vydání 2013

 • L. Dostálek, M. Novák: The Cryptographic Sensor, konference: Security and Protection of Information, Brno 2013

 • L. Dostálek, I. Dostálková: Není PDF/A jako PDF/A, Data Security Management 1/2013: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek: Formáty pro zaručené elektronické podpisy – část IV, Data Security Management 3/2012: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek, K. Štíchová: Biometrický podpis v PDF – Formát PDF, Data Security Management 2/2012: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek: Formáty pro zaručené elektronické podpisy – Formát PDF, Data Security Management 1/2012: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek: Formáty pro zaručené elektronické podpisy – Viditelný podpis a podpis ve formátu PDF, Data Security Management 4/2011: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek: Formáty pro zaručené elektronické podpisy – část II,CAdES, Data Security Management 3/2011: ISSN 1211-8737

 • L. Dostálek: Formáty pro zaručené elektronické podpisy – část I, Data Security Management 2/2011: XAdES, ISSN 1211-8737

 • I. Dostalkova, L. Dostalek: The Impact of Synchronization on the Group Size, ICNAAM 2011, AIP Volume 1389, 2011 Halkidiki, GREECE

 • L. Dostálek, M. Vohnoutová: Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií  elektronického podpisu, 534 stran, Computer Press,  Druhé vydání 2010, ISBN  978-80-251-2619-6.

 • L. Dostálek, I. Dostálaková: Password Audit as indicator of security qualaity, Systémová integracee 3/2009, VŠE Praha 2009, ISSN 1210-9479

 • T. Čolakov, L.Dostálek, J. Ledvina a D.Široký: Bezdrátové senzorické sítě (Wireless Sensor Network), Europen 2009.

 • L.Dostálek, A.Kabelová: Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS, 418 stran, Computer Press 1999 (ISBN 80-7226-193-2), druhé vydání 2000 (80-7226-323-4), třetí vydání 2003 (ISBN 80-7226-675-6), čtvrté vydání 2005 už 542 stran, páté vydání 2008 (ISBN 978-80-251-2236-5).

 • L.Dostálek, A.Kabelová: TCP/IP и DNS в теории и на практике. Полное руководство. Наука и техника 2006. ISBN 5-94387-280-9, Rusko

 • L.Dostálek: Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP, 768 stran, Wydawnictwo Naukowe 2006, ISBN 1083-01-14959-0, Polsko.

 • L.Dostálek, A.Kabelová: Understanding TCP/IP, 462 stran, ISBN 1-904811-71-X,  Packt Publishing 2006.

 • L.Dostálek: PKI roaming, Crypto-world 6/2006

 • L.Dostálek, A.Kabelová: DNS in Action, 183 stran, Packt Publishing 2006.

 • M.Vohnoutová, L.Dostálek: Dlouhodobá archivace dokumentů (seriál 3 článků), Data Security Management 2005, 2006

 • J.M.Kretchmar, L.Dostálek: Administrace a diagnostika sítí, Computer Press 2004, ISBN  80-251-0345-5

 • M.Vohnoutová, L. Dostálek, J.Lapáček: Připojme se k Internetu, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-800-7.

 • L.Dostálek: Velký průvodce TCP/IP, Bezpečnost. 565 stran, Computer Press 2001, druhé vydání 2003 (ISBN  80-7226-849-X), první vydání 2001 (ISBN  80-7226-513-X).

 • A.Kabelová, L.Dostálek, J.Turjanica: Textové editory a Text602, České Budějovice : Podnik výpočetní techniky, středisko výchovy a vzdělávání, 2. vydání1992 (ISBN 80-85215-34-9), 1. vydání 1991 (ISBN 80-85215-33-0)

 • L. Dostálek, R. Ferebauerová, J. Turjanica: Základy PC, České Budějovice : Podnik výpočetní techniky, středisko výchovy a vzdělávání, 2. vydání1991 (ISBN 80-85215-22-5), 1. vydání 1991 (ISBN 80-85215-24-1)

 • L. Dostálek, R. Krásová: Operační systém DOS-4/ JS : učebnice pro pracovníky výpočetních středisek, České Budějovice : Podnik výpočetní techniky, středisko výchovy a vzdělávání, 1991 díl 4, 1990 díl 3, 1989 díl 2, 1988 díl 1, ISBN 80-900057-5-6 (soubor)