Drdák František


Odborný asistent 

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 216

Telefon: +420 387772332
E-mail: fdrdak@prf.jcu.cz

Vzdělání a praxe:

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, obor elektronické počítače. Po ukončení studia zde nadále pracoval jako odborný asistent a obhájil disertační práci z oboru počítačových sítí. V následujícím období se věnoval lektorské činosti na poli počítačových sítí a správě páteřní sítě dodavatele internetu. Dále pracoval v oblasti vývoje programového vybavení. Zde vedl řadu projektů orientovaných zejména na nástroje elektronické identifikace a elektronické bankovnictví.

Pracovní zkušenosti:

  • 1980 – 1989, ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta, vědecká aspirantura, odborný asistent
  • 1991 – 1995, PVT a.s., Praha, vzdělávací centrum, konzultant a lektor
  • 1996 – 1998, PVT a.s., Praha, poskytování Internetu, správce autonomního systému
  • 1998 – 2010, Asseco Czech republic, a.s. (dříve PVT, a.s.), Praha, Vývoj SW aplikací - projektování aplikací, řízení projektů
  • 2011 – dosud, Jihočeská universita České Budějovice, Přírodovědecká fakulta, odborný asistent