Fesl Jan


Jan Fesl

Odborný asistent
Email: fesl@post.cz, jfesl@prf.jcu.cz
Telefon: 387772319
ORCID: 0000-0001-7192-4460

Kancelář
Kolej K3 - PřF JU
II. patro, č. dv. 220

Odborné zaměření
distribuované a paralelní systémy, cloud computing, kybernetická bezpečnost
bioinformatika, vytěžování a zpracování velkých dat, aplikace metod strojového učení v oblasti distribuovaných systémů

Aktuální projekty
JellyFish, systém na automatickou konsolidaci virtuálních počítačů, TAČR Gama, 6/2017-12/2019

Ukončené projekty
Surgeon Servant, Program přeshraniční spolupráce CZ-Bavorsko, proof-of-concept, 6/2018-12/2018

Publikační činnost
Dle SCOPUS - odkaz
Dle WOS - odkaz