Sumerauerová Dana


Tajemnice Ústavu aplikované informatiky

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Společné prostory BC AV ČR - PřF JU
III. patro, místnost: č. 310

Telefon: +420 387772333
E-mail:  sumerauerova@prf.jcu.cz