Ivo Bukovský


docent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 218

Telefon: +420 387 772 330
E-mail:   ibuk@jcu.cz

Odborný profil a zaměření

  • 2007, Ph.D. v oboru Technická kybernetika (ang. ekvivalent Control and Systems Engineering) na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, na téma polynomiálních nekonvenčních neuronových architektur a adaptivního vyhodnocování dynamických systémů.
  • 2012, doc., habilitační práce na téma: nekonvenční neuronové architektury a jejich výhody pro technické aplikace, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
  • ------------------
  • publikační činnost a odborné aktivity:  https://orcid.org/0000-0002-7715-2841
  • zahraniční spolupráce (aktuální i nedávná): Tohoku University, Sendai, Japonsko,
                                                                          University of Manitoba, Winnipeg, Canada ,
                                                                          Fakulta výr. tech. so sídlom v Prešově, TUKE, Slovensko
  • současné zaměření: algoritmy a metody zpracování signálů, feature engineering, strojové učení a neuronové sítě pro dynamické systémy a řízení, detekce anomálií a predikce dat, výzkum a vývoj nepravděpodobnostní míry informace s využitím strojového učení a adaptivních systémů, analýza biologických, biomedicínských  a průmyslových dat.