Jan Valdman


Docent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 201

Telefon: +420 387 772 326
E-mail:   jvaldman@jcu.cz

Odborné zaměření:

  • Vědecko-technické výpočty, matematické modelování, vektorizované algoritmy

Výuka:

  • Diskrétní matematika
  • Numerická matematika 1, 2
  • Modelování v MATLABu

Publikační činnost:

Jan Valdman (0000-0002-6081-5362) - ORCID 

Detailní informace:

Jan Valdman - webpage