Jelínek Jiří


Odborný asistent

ORCID: 0000-0002-1842-2055

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kancelář:
Kolej K3 - PřF JU, II. patro, místnost: č. 216

Preferovaný kontakt:
E-mail: jjelinek@prf.jcu.cz

Další kontakty:
Skype: j_jelinek

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny jsou individuální a je nutné si je nejdříve domluvit emailem.

Výuka:

Odborné zaměření:

Umělá inteligence, reprezentace znalostí, deep learning
Multimédia a vizualizace dat  
Programovací jazyky (Java) a počítačové sítě  
Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávací technologie
Modelování a simulace
Internet of Things

Vzdělání:

 • 1989, ČVUT Praha, FEL (Ing.)
 • 1992, ČVUT Praha, FEL (CSc.)   

Pracovní zkušenosti: 

 • FEL ČVUT Praha - interní aspirant (1989 - 1992)
 • PF JU, pracoviště J. Hradec - odborný asistent, správce počítačových sítí (1992 - 1994)
 • FM VŠE J. Hradec – odborný asistent (1993 – 2011)  
 • PF JU Č. Budějovice - externí vyučující (1993 - 2009)  
 • PřF JU Č. Budějovice - odborný asistent (2011 - dosud)

Publikační činnost: 

 • Jelínek, J. Modeling of Emotional Influence in Multiagent System. In Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2019) - Volume 1, pages 154-161, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., ISBN: 978-989-758-350-6.
 • Jelínek, J. Kohonen Map Modification for Classification Tasks. In Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2019) - Volume 2, pages 584-591, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., ISBN: 978-989-758-350-6.
 • Jelínek, J., Role of Trust in Creating Opinions in Social Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2018) - Volume 1, pages 208-215, ISBN: 978-989-758-275-2, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda.
 • Jelínek J., Klimeš R. Improved Model of Social Networks Dynamics, ICAART 2016 - 8th International Conference on Agents and Artificial Inteligence, Rome, 24. - 26. 2. 2016. In Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2016) - Volume 1, pages 141-148, SCITEPRESS, ISBN: 978-989-758-172-4
 • Jelínek, J. Analysis of the Students’ Behavior During Electronic Testing. EDULEARN 2015, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. In: Chova, L. G., Martínez, A. L., Torres I. C. EDULEARN15 Proceedings, IATED Academy, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1, ISSN: 2340-1117
 • Jelínek J.: Information dissemination in Social Networks. ICAART 2014 – 6th International Conference on Agents and Artificial Inteligence, Angers, 3.- 8.3.2014. In: ICAART 2014 Proceedings, Vol.2, pp. 267 – 271, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, ISBN: 978-989-758-016-1
 • Jelínek J.: Simulation of University Education Process. ICAART 2013 – 5th International Conference on Agents and Artificial Inteligence, Barcelona, 15.-18.2.2013. In: ICAART 2013 Proceedings, Volume 1, pp 403-406. ISBN 978-989-8565-38-9
 • Jelínek J.: Modelování informačních toků v sociálních sítích. Znalosti 2011 -
  Czech and Slovak Knowledge Technology Konference, Stará Lesná, SR, 31. 1. 2011 - 2. 2. 2011. In: CEUR Workshop Proceedings, Vol-802, https://ceur-ws.org/Vol-802/ (online), ISBN: 978-80-248-2369-0, urn:nbn:de:0074-802-4
 • Jelínek J.: Současnost a trendy v ICT podpoře výuky. SCO (Sharable Content Objects) 2011, 22. - 23. 6. 2011, Brno, Ekonomicko-správní fakulta MU, In: Sborník sedmého ročníku konference o e-learningu SCO 2011, Brno, ČR, 22.–23. 6. 2011, ISBN 978-80–210–5528-5
 • Jelínek J., Novotný L.: ICT Support of Synchronous Communication in Education. The 9th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2011, In: Proceedings of The 5th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2011, In: in print  
 • Jelínek J.: Modelování informačních toků v sociálních sítích. Mezinárodní konference Znalosti 2011 - 10. ročník konference, Stará Lesná, SR, 31. 1. 2011 - 2. 2. 2011. In: Sborník příspěvků konference Znalosti 2011, pp. 90 – 99, VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011, ISBN: 978-80-248-2369-0  
 • Jelínek J.: Prostředí pro simulaci pracovního trhu. Mezinárodní konference Znalosti 2010 - 9. ročník konference, J. Hradec, 3. – 5. 2. 2010, In: Sborník konference, pp. 215-218, VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2010, ISBN: 978-80-245-1636-3  
 • Jelínek J., Novotný L.: ICT podpora komunikace nejen v distančním vzdělávání. 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání, Plzeň, 23. – 25. 6. 2010, In: Sborník příspěvků konference, pp. 179 – 184, ZcU Plzeň, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010, ISBN: 978-80-7043-911-1 (podíl 65%)    
 • Jelínek J.: Framework for Labor Market Simulation, In: Agent-Based and System Dynamics Approaches in Economics, Management and Tourism, paper proceedings, Volume1, pp.41-48, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, J. Hradec, 2009, ISBN: 978-80-245-1670-7   
 • Jelínek J.: Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 28. - 30. 5. 2008, Praha. In: Sborník konference https://www.inforum.cz/sbornik/2008/ , Albertina icome Praha, 2008, ISSN 1801-2213. 
 • Jelínek J.: Odhalování podobností mezi uživateli WWW pomocí technik Web Usage Mining. Mezinárodní konference Znalosti 2007, 21. - 23. 2. 2007, Ostrava. In: Mikulecký, Dvorský, Krátký (eds.): Znalosti 2007, pp. 316-319, ISBN 978-80-248-1279-3. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2007   
 • Jelínek J., Hýsek M., Lucký J.: Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů. INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 22. - 24. 5. 2007, Praha. In: Sborník konference https://www.inforum.cz/sbornik/2007/ , Albertina icome Praha, 2007, ISSN 1801-2213. (podíl 80%)   
 • Jelínek J.: Podpora spolupráce při výuce s pomocí ICT. IV. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, 28. 6. – 30. 7. 2006, Ostrava. In: sborník anotací a příspěvků konference str. 16 (abstrakt), a CD (příspěvek), Centrum pro studium vysokého školství Praha, 2006, ISBN 80-86302-36-9