Konopa Michal


 odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 220

Telefon: +420 387 772 319
E-mail:   konopm05@prf.jcu.cz

Výuka:

  • UAI/735 Základy programování v C++

Konzultační hodiny:

  • dle předchozí domluvy

Dosažené vzdělání:

  • 2005 - 2010   Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta, obor: Softwarové systémy, titul Mgr.
  • 2001 - 2004 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor: Výpočetní technika, titul Bc.