Kothánek Jakub


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219

Telefon: +420 387772333
E-mail: jakub.kothanek@it-znalec.cz

 • Konzultační hodiny po domluvě na emailu

Odborné zaměření: 

 • Znalecká činnost v oblasti ICT
 • Kriminalisticko-technická činnost
 • Kriminalistika
 • Bezpečnostně-právní
 • Elektronika

Výuka:

 • UAI/648 Právní minimum pro informatiky  
 • UAI/661 Aplikace občanského a obchodního práva v praxi
 • UAI/656 Forenzní zkoumání telekomunikační techniky a malé digitální techniky
 • UAI/703 Kriminalistika I
 • UAI/704 Kriminalistika II
 • UAI/745 Zkoumání informačních  a komunikačních technologií a elektroniky                    

Vzdělání:

 • 2016 - 2017 Master of Laws, Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Hodoníně, Udělen titul LL.M., Specializace Korporátní právo
 • 2009 - 2014 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Magisterský obor Právo a právní věda
 • 2010 - 2015 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Bakalářský obor Informatika ve veřejné správě
 • 2012            Nad rámec VŠ, Summer School of ICT law, Reichenau
 • 2001 - 2009 Obchodní akademie a gymnázium, Kaplice

Praxe:            

 • 2007 - dosud Odborný asistent, Přírodovědecká fakulta JU, Ústav aplikované informatiky
 • 2014 - 2017  Externí vyučující, Přírodovědecká fakulta JU, Ústav aplikované informatiky
 • 2014 - dosud Lektor školení, FORSOLUTION - Výhradní zastoupení společnosti Cellebrite v ČR - školení v oblasti forenzní analýzy mobilních telefonů
 • 2014 - dosud Lektor školení - školení v oblasti forenzní analýzy ICT pro potřeby Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů ČR
 • 2008 - dosud Asistent znalce, Znalecká kancelář Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.
 • 2012 - 2013  Paralegal, Rowan Legal, Brno - právo ICT, veřejné zakázky

Více informací na https://www.it-znalec.cz