Novák Milan


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II.patro, místnost: č.11

Telefon: +420 387776256
E-mail:   novis@prf.jcu.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

ORCID: 0000-0003-3636-8002

Odborné zaměření:

 • Embedded systémy
 • Webové technologie                        
 • UAV

Výuka:

 • Moderní webové technologie                        
 • PHP
 • Robotika
 • Značkovací jazyky
 • Diplomový seminář                               

Vzdělání:

 • 2000 Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta obor Fyzika – Výpočetní technika pro SŠ.
 • 2004 – Rigorózní zkouška pro získání titulu PhDr. Na Pedf UK Praha
 • 2007 – obhajoba disertační práce na téma na Pedf UK Praha, získání titulu Ph.D.

Praxe:            

 • 2004 - 2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
 • 2009 - současnost  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, ÚAI