Novák Milan


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II.patro, místnost: č.11

Telefon: +420 387776256
E-mail:   novis@prf.jcu.cz

Publikační činnost

Konzultační hodiny: dle domluvy