Novák Václav


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II. patro, místnost: č. 11

Telefon: +420 387772331 
E-mail: novak@lastech.cz

Výuka:                                           

 • Prezenční forma:
  • UAI/609 Computer Hardware
  • UAI/787 Diskrétní řízení
  • UAI/621 Navrhování mikropočítačových systémů
  • UAI/658 Praktikum z automatizace
  • UAI652 Programování pro iPad/iPhone
  • UAI/692 Smart Device Systems
 • Kombinovaná forma:
  • UAI/609K Computer Hardware pro KS
  • UAI/621K Navrhování mikropočítačových systémů pro KS
  • UAI/658K Praktikum z automatizace pro KS

Vzdělání:

College Education                      

 • Czechoslovak Academy of science, Institution Radio Engineering, CSc. (Ph.D)1989
 • Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Czech Republic, Dipl. Ing.1982

High school Education               

 • Secondary Grammar School PISEK, Czech Republic 1977

Certificates

 • XML, XMLT, FO, Windows 3.11 to Vista, VS 2005 etc. Microsoft Czech Republic

Employment

 • 1997 - now , University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, University teacher of information technology.
 • 2008 - 2009 E.ON IS Czech Republic s.r.o., Czech Republic, Head of Solution Distribution
 • 1991 - 2008 LASTECH., Czech Republic, Head of Developing Laboratory Director
 • 1983 - 1991 Czechoslovak Academy of Science, Developing Laboratory Prague, Czech Republic, Head of many develop teams

Language Skills

 • English - Good
 • Russian – Good fluent
 • Japanese – advance (2000 kanji)
 • Traditional Chinese – Basic (1000 kanji)
 • German - Base

Technical Skills

 • Zaměření na hardware počítačů a automatizačních systémů.
 • Programování pro rodinu zařízení Apple.
 • Aplikace pro Androit a Windows a ostatní mobilní systémy.
 • Signálové procesory -- zpracování signálů (FFT, DFT, apod.)