Publikační činnost


2008

Novák, V: Navigace GPS v systému ODES. Učebnice pro školení. Vydal LASTECH České Budějovice prosinec 2007, 82 s. ISBN 80-903665-0-3

2006

Novák, V.:Mobilní systémy ve výuce. Alternativní metody výuky, sborník příspěvků 27. dubna 2006 UK PRAHA s.32, ISBN: 80-7305-554-6.

Novák, V.:Mobilní systémy. DIVAI 2006, 1.6.2006, UKF Nitra, Zborník prispevkov z vedeckého seminára DIVAI 2006, str. 54, ISBN 80-8050-975-1

BERÁNEK, L., NOVÁK, V.: Use of Graph Theory and Network in Biology, Konference Technical Computing Prague 2006, Praha, říjen 2006, s. 16 (8 stran), ISBN 80-7080-616-8

2005

Novák, V, Vojč Z.:Mobilní systémy - Popis funkce centrály OCR. Učebnice pro školení I. Vydal LASTECH České Budějovice 2005, 82 s.

Novák, V, Vojč Z.: Mobilní systémy - Princip odečítání ELM v segmentu maloodběru. Učebnice pro školení II. Vydal LASTECH České Budějovice 2005, 85 s. ISBN

Novák, V. Smýšená zpětná vazba v podnikovém informačním systému . Systémové přístupy 2005. Sborník VŠE. Praha, prijat pro prosinec 2005.

Novák V.: Mobilní systémy a e-learning, Mezinárodní konference Emtech 2005, Praha 6.6 -7.6. 2005, Sborník konference ISBN: 80-01-03336-8

Beránek, L., Knížek J., Pulpán Z., Hubálek M., Novák V.: Mathematical simulation of mass spectrum, přijato k publikování, Mezinárodní konference Technical Computing, Praha, listopad 2005

2004

Novák, V.: Úloha mobilních systémů ve výuce a výuka mobilních systémů. Peadgogický software 2004. České Budějovice, 2004. Scientific Pedagogical Publishing. s.23-27 .ISBN: 80-85645-49-1.

Novák, V. Odhad a validace dat na vstupu informačního systému. Systémové přístupy 2004. Sborník VŠE. Praha. s.17. ISBN: 80-245-0828-1

Další

Novák, V. Logický analyzátor ve studiovém přenosovém řetězci televize, Vědecká studentská práce FEL ČVUT. FEL ČVUT PRAHA. Ocenění za nejlepší mezinárodní studentskou práci v oboru elektro pro rok 1981. PRAHA. s.76 . 4/ 4

Novák, V. Procesor signálů. Diplomová práce FEL ČVUT. Praha 1982. FEL ČVUT. s. 70.

Novák, V. Vlnové číslicové filtry. ÚRE ČSAV Praha. Praha. ÚRE ČSAV 1984. s. 52.

Novák, V. Optoelektronické moduly 1MB. Vyzkumná práce - Optoelektronika. Blatná. Tesla Blatná n.p.1983. s.102 .

Novák, V. Pseudoadaptivní vlnové číslicové filtry. Disertační práce. Praha. ÚRE Praha. s.1987 .

Novák, V. Optoelektronické moduly pro telekomunikační techniku - Optoelektronika. Vyzkumná práce Tesla Blatná n. p. Blatná 1987. s. 80.

Novák, V. Mazovia 1016 - česká písmena. ZN 20/88, Ústředí pro vynálezy a objevy ČSAV Praha. PRAHA 1988. s.11 .

Novák, V. KOSTKA, FK a BURSA MB, a SOKOLÍK, AS,Jednodeskový osmibitový micropočítač, Autorské osvědčení na vynález 273712-PV 05462-88. Federální úřad pro vynálezy v Praze. Praha. s. .

Novák, V. a KOSTKA, FR,SO Interface Tester. Aplikovaná elektronika: sborník přednášek. Plzeň. Plzeň. s. .

Novák, V. Kostka, F. - Novák, V. Mikropočítačová stavebnice s mikroprocesorem 8086 na sběrnici AMS. . Přednáška TESLA VÚ pro sdělovací techniku A. S. Popova. Bratislava. s. .

Novák, V. Kostka, F.a Pechlát, M a Sokolík, A Jednodeskový šestnáctibitový mikropočítač P2. . Výzkumná zpráva ÚRE Z 1676/B. Praha. s. .

Novák, V. Kostka, F. a Sokolík, A a Pechlát, M. a Císler, P, Mikropočítačová stavebnice pro MCVD na bázi osmibitového procesoru. . Výzkumná zpráva

Praha zpráva ÚRE Z 1675/B. Praha. s. .

Novák, V. Novák, V. a Císler, P. a Svoboda, P. Mikropočítačová stavebnice pro MCVD na bázi šestnáctibitového procesoru. . Výzkumná zpráva ÚRE Z 1674/B. Praha. s. .

Novák, V. Kostka, F a Pechlát, M. Sběrnicové systémy pro řídící systém pro výrobu optické preformy metodou MCVD. Výzkumná zpráva ÚRE Z 1612/B. Praha. s. .

Novák, V. Logický analizátor ve studiovém přenosovém řetězci televize. Vědecká studentská práce FEL ČVUT. Praha. s. .

Novák, V. Infomační systém odečtů elektroměrů v energetice. Konference energetiků. Děčín. s. .

Novák, V. Algoritmizace odečtu dat elektroměrů maloodběratelů. Sborník Jihomoravská energetika Brno. Brno. s. .