Pech Jiří

Stránky vyučujícího Jiřího Pecha


Odborný asistent Ůstavu aplikované informatiky

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Budova C PřF JU (děkanát)
II.patro, místnost: č.11

Telefon: +420 387776256
E-mail: pechj@prf.jcu.cz

Výuka:

Odborné zaměření:

  • Správa operačních systémů
  • Robotika a embeded systémy
  • Bioinformatika

Vzdělání:   

  • 1995 PF JU v Č. Budějovicích - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročníkaprobace: matematika - výpočetní technika (Mgr.)  
  • 2004 ČVUT v Praze, strojní fakulta - obor Matematické a fyzikální inženýrství (Ph.D.)

Praxe:

  • 1988 - 1990 Agrodat Č. Budějovice - programátor
  • 1995 - 2001 PF a ZF JU v Č. Budějovicích - odborný asistent  
  • 2001 - 2003 VOŠ České Budějovice - učitel     
  • 2001 - dosud    BC AVČR - správce sítě    
  • 2003 - dosud    PF a PřF JU v Č. Budějovicích - odborný asistent

Publikační činnost

Publikační činnost: https://orcid.org/0000-0002-8555-2546

Seznam hlavních publikací

Konzultační hodiny

Budou vypsány na začátku zimního semestru.

Během zkouškového a letního období po dohodě s vvučujícím: pechj@prf.jcu.cz