Konzultační hodiny


Konzultační hodiny

Budou vypsány na začátku zimního semestru.

Během zkouškového a letního období po dohodě s vvučujícím: pechj@prfjcu.cz