Píšová Eliška


Asistentka Ústavu aplikované informatiky

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 213

Telefon: +420 387 772 333
E-mail:  eliska.pisova@prf.jcu.cz