Publikační činnost


2005

 • Prokýšek, M., Remeš, R., Vaněček, P.: Interactive stereoscopic projection in geometry, pp. 171-174, University of South Bohemia, Department of Mathematics Report Series, Volume 13, 2005, ISSN: 1214-4681
 • Kolář, P., Prokýšek, M. Specifika použití e-lerningu ve výuce managmentu, sborník Dištančné vdelávanie v aplikovanej informatike 2005, str. 62, ISBN: 80-8050-828-3
  Prokýšek, M., Remeš, R. Tvorba databází v MS VFP a databázové nástroje v jazyce Delphi, sborník Tvorba softvaru 2005, str. 211, ISBN: 80-86840-14-X
  Straňák V., Tichý M., Navrátil Z., Slavíček P., Adámek P., Blažek J., Prokýšek M., Špatenka P. Surfatron plasma source of jet type - construction and diagnostics, p. 319., WDS 2005 - Proceedings of the 14th Annual Conference of Doctoral Students, ISBN 80-86732-59-2
 • Kolář, P., Prokýšek, M. Efektivnost e-learningu ve výuce ekonomických disciplín, Sborník příspěvků ze semináře eLearning 2005, Gaudeamus, str. 281, ISBN: 80-7041-595-9

2006

 • Prokýšek, M., Beránek, L. Databázový systém Cache ve výuce. In Objekty 2006. Praha: ČZU, 2006. s. 375-382., ISBN 80-213-1568-7
 • Prokýšek, M, Moderní trendy v databázích, KOLOKVIUM 2005 - 2006, Sborník příspěvků z vědeckého semináře o výpočetní technice v akademickém roce 2005/2006, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2006, ISBN 80-7040-923-1
 • Prokýšek, M. Didaktické aspekty prostorového zobrazování ve výuce, Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. 13, 2006, str. 217-220, ISSN 1214 – 4681.
  Prokýšek, M. Vývoj webových aplikací pomocí UML I-IV, Portál voxcafe.cz, ISSN 1802-2804, Dostupné na WWW:https://www.voxcafe.cz/clanky/vyvoj-aplikaci/vyvoj-webovych-aplikaci-pomoci-uml.html

2007

 • Prokýšek, M., Prostorové zobrazování a učení, Konference doktorandů 2007 (sborník), Praha, 2007, ISBN 80-903665-9-7
 • Prokýšek, M., Prostředky prostorového zobrazování ve vzdelávání, Moderní technologie ve výuce, PedF MU Brno, 2007
 • Prokýšek, M., Softwarové řešení prostorového zobrazování ve výuce matematiky, Prostriedky edukácie v škole 21. storočia, Bánská Bystrica, 2007, Pedagogická fakulta UMB

2008

 • Prokýšek, M., 3D softwarové modely jako podpora výuky informačně technologických předmětů, Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Pedagogická fakulta UMB, 2008
 • Prokýšek, M., Novák, M., Možnosti užití webcastingových systémů v odborném vzdělávání, 6. odborná konference partnerství TTnet ČR, Národní ústav odborného vzdělávání, 2008

2009

 • PROKÝŠEK, Miloš Prostorové zobrazování – technologie. In Nové technologie ve výuce, 3. ročník : Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.. Brno : MSD, spol. s r. o., 2009. s. 4. ISBN 978-80-210-5092-1.                        

2010

 • ČERNOCHOVÁ, M., PROKÝŠEK, M. 2AgePro: Models of Professional Knowledge Transfer Between Two Generations of Teachers – Junior and Senior Teachers, sborník ATEE 2010 Winter Conference
 • PROKÝŠEK, Miloš; JEŘÁBEK, Tomáš. Alternativní metody organizace dat . In Nové technologie ve výuce 2010. Brno : Muni Press, 2010. s. 4. ISBN 978-80-210-5333-5.

2011

 • PROKÝŠEK, Miloš; NOVÁKOVÁ, Jiřina. Educasting jako nástroj optimalizace procesu výuky. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 4. ISBN 978-80-7435-104-4.
 • PROKÝŠEK, Miloš. Pravé a nepravé prostorové zobrazování a jeho prostředky. In: Nové technologie ve výuce 2011. Brno: Muni Press, 2011, s. 3.
 • PROKÝŠEK, Miloš. Percepční charakteristiky prostředků prostorového zobrazování z pohledu didaktiky. In: • Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Bánská Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, s. 206-2010. ISBN 970-80-557-0265.

2012

 • PROKÝŠEK, M., RAMBOUSEK, V., WILDOVÁ, R. Research into spatial intelligence and the efficiency of the application of spatial visualization in instruction. In WCPCG 2012, 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Social and Behavioural Sciences, 2012. ISSN 1877-0428.
 • PROKÝŠEK, M., RAMBOUSEK, V., ŠTÍPEK, J., WILDOVÁ, R. Research of ICT Litertacy Education in the Czech Republic. In 3rd International Conference on Education & Educational Psychology: ICEEPSY Abstracts. 3. vyd. UK: C-crcs, 2012. s. 243. ISSN 1986-3020. Dostupné z: <https://www.iceepsy.org/admin/files/AbstractBook2012ICEEPSY.doc>
 • PROKÝŠEK, M., RAMBOUSEK, V. Efficiency of the application of spatial visualization in instruction in relation to spatial intelligence In Efficiency and Responsibility in Education 2012. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012. ISBN 978-80-213-2289-9.

2013

 • PROKÝŠEK, Miloš a Vladimír RAMBOUSEK. Educative effects of spatial visualisation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2013-03-31, roč. 6, č. 1, s. 24-33. ISSN 1803-1617. DOI: 10.7160/eriesj.2013.060103. Dostupné z:https://www.eriesjournal.com/index.php?idScript=11
 • JEŘÁBEK, Tomáš, Miloš PROKÝŠEK a Vladimír RAMBOUSEK. Using augmented reality in education. In: KVASNIČKA, Roman. Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2013, s. 256-263. ISBN 987-80-213-2378-0.
 • JEŘÁBEK, Tomáš, Vladimír RAMBOUSEK a Miloš PROKÝŠEK. PARAMETERS OF AUGMENTED REALITY AND ITS USE IN EDUCATION. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online]. 2013-12-31, s. 232-244 [cit. 2014-02-18]. DOI: 10.7160/eriesj.2013.060403.

2014

 • PROKÝŠEK, Miloš a Václav NOVÁK Large Smart Metering System & Security. In 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). 1. Taipei, Taiwan: IEEE, 2014. s. 1-4. ISBN: 9781467361217.

2015

 • KORTAN, M., PROKÝŠEK, M. Interaktivita ICT zařízení. Journal of Technology and Information Education, 2015, roč. 2/2015, č. Volume 7 , Issue 2, s. 27-35. ISSN 1803-537X.

2018

 • C. Sigl, A. Faschingbauer, A. Berl, J. Geyer, R. Vohnout, and M. Prokýšek. The Role of Smart Meters in P2P Energy Trading in the Low Voltage Grid. Proc. of the International Conference on Advanced Computer Information Technologies 2018, ACIT, Ceske Budejovice, Czech Republic, pp.280-284, June 2018.
 • CZ 32316 U1 PATENT Zařízení pro včasné odhalování napadení lesního porostu škůdci (Novák Milan; Prokýšek Miloš)
 • CZ 32317 U1 PATENT Zařízení pro včasné odhalování napadení lesního porostu škůdci (Novák Milan; Prokýšek Miloš)
 • SW UAV bark beetle early stage attack detection system (Prokýšek Miloš; Geyer Jakub; Novák Milan)
 • SW UnicatDB - Universal Catalog Database (Prokýšek Miloš; Geyer Jakub; Ondřej Doktor; Vohnout Rudolf)