Říhová Zora


Docent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 219

Telefon: +420 387772333
E-mail:   zora.rihova@prf.jcu.cz

ORCID: 0000-0003-3896-4297  

Výuka

  • UAI/616 Řízení projektů II.
  • UAI/617 Systémová analýza
  • UAI/720 Praktikum MS Office 
  • UAI/721 Praktikum prezentačních dovedností
  • UAI/718 Procesní řízení organizace a zavádění IS  
  • UAI/729 Řízení projektů a jejich ekonomika 

Věnuje se   řízení projektů, procesního řízení  a řízení kvality IT.  Má  bohaté praktické zkušenosti z Unipetrolu a.s., PVT, a.s., Siemens IT Solutions and Services či ATOS  IT Services and Solutions při řízení rozsáhlých implementačních projektů, kde se kromě  implementace aplikačního programového vybavení  řešily problémy systémové integrace a IT Governance ve společnostech jako Unipetrol, PVT, Siemens IT Solutions and Services or ATOS  IT Services and Solutions.   Dlouhá léta byla i  docentkou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.