Publikační činnost


ŘÍHOVÁ, Z.a kol. Úvod do IT Governance, Oeconomica, ISBN 978-80-245-2272-2, 2018

ŘÍHOVÁ, Z. Integration of Information Systems in Mergers and Acquisition of companies, In.ACIT,2018, ISBN 978-966-654-489-9

ŘÍHOVÁ, Z.,SVATÁ, V.  Koncepční změny v řízení IT organizací, In Systemova integrace, č.2,2018

ŘÍHOVÁ, Z , Skrytá rizika v práci projektového manažera, http://www.cssi.cz/cssi/skryta-rizika-v%C2%A0praci-projektoveho-manazera,2017

VOHNOUT, R. -- ŘÍHOVÁ, Z. -- DOSTÁLKOVÁ, P. Electronic Payments Profitability Extent Model. Acta Informatica Pragensia. 2016. sv. 5, č. 2, s. 192--207. ISSN 1805-4951. URL: https://aip.vse.cz/index.php/aip/article/view/160

DVOŘÁK, M. -- ŘÍHOVÁ, Z. -- DOSTÁLEK, L. Možnosti zlepšení provozu systémů SIEM. In IS2. Praha: TATE International, 2016, s. 91--111. ISBN 978-80-86813-29-5.

ŘÍHOVÁ, Z. Organization Structure, ICT and Management Control System. In Informatics Forum 2016. Liberec: TU Liberec, 2016, s. 113--120. ISBN 978-80-7494-303-4.,

ŘÍHOVÁ, Z. Rozšíření přístupu k modelování firemních procesů. Systémová integrace [elektronický zdroj]. 2016. sv. 23, č. 2, s. 83--90. ISSN 1804-2716. URL: http://cssi.cz/cssi/system/files/all/SI_2016_2_Rihova.pdf,    

ŘÍHOVÁ, Zora. Problém neznalosti smluvních vztahů při řízení projektu. In: Systemová integrace [online]. 2015, ISSN 1804-2716 dostupné z  https://cssi.cz/cssi/problem-neznalosti-smluvnich-vztahu-pri-rizeni-projektu.

ŘÍHOVÁ, Zora. The legal minimum for project manager. In: Information Technology for Practice. Ostrava, 08.10.2015 – 09.10.2015. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 81–86. ISBN 978-80-248-3820-5.

ŘÍHOVÁ, Zora. Influence of Organization Management on Systems of Performance Measurement and Management Control. Acta Informatica Pragensia [online]. 2015, roč. 4, č. 1, s. 80–89. ISSN 1805-4951. Dostupné z: https://aip.vse.cz/index.php/aip/article/view/97/72.

VOHNOUT,R.,ŘÍHOVÁ, Z, BŘEHOVSKÝ, M. Cash holdings profitabilty treshold model, In: IDIMT2014, s-123-132, ISBN 978-3-99033-340-2

ŘÍHOVÁ, Zora. Absorption of changes into information system. In: System approaches'14. Systems thinking and global problems of the world [online]. Praha, 13.11.2014 – 14.11.2014. Praha : Publishing Oeconomica, 2014, s. 68–71. ISBN 978-80-245-2074-2. Dostupné z: https://ksa.vse.cz/wp-content/uploads/2015/02/SP14_sbornik_v01_final.pdf.

ŘÍHOVÁ, Zora. Auditing of the Performed IT Services. In: Liberecké informatické fórum 2014. Sychrov, 25.09.2014 – 26.09.2014. Liberec : Technická universita Liberec, 2014, s. 112–118. ISBN 978-80-7494-148-1.

ŘÍHOVÁ, Zora. Customer Audit of IT Services. In: IT for Practice 2014. Ostrava, 09.10.2014 – 10.10.2014. Ostrava : VŠB-Technical University, 2014, s. 149–158. ISBN 978-80-248-3555-6.

ŘÍHOVÁ, Zora. Kontrola poskytování IT služeb zákaznickým auditem ISAE3402. Systémová integrace [online]. 2013, roč. 20, č. 4, s. 60–69. ISSN 1210-9479. Dostupné z: https://cssi.cz/cssi/kontrola-poskytovani-it-sluzeb-zakaznickym-auditem-isae3402.

ŘÍHOVÁ, Zora. Systems Thinking in Project Management from the Point of View Of a Practitioner. In: System approaches'13 [online]. Prague, 07.11.2013. Prague : Oeconomica Publishing House, 2013, s. 104–107. ISBN 978-80-245-1982-1. Dostupné z: https://ksa.vse.cz/wp-content/uploads/2014/01/SP13_sbornik_v02_final.docx.

ŘÍHOVÁ, Zora. Management Personnel Relations by Acquisition Employees in Outsourcing Projects. ECON. 2012, roč. 22, č. 2, s. 65–69. ISSN 1803-3865.

ŘÍHOVÁ, Zora. Spojování společností z pohledu integrace informačních systémů. Systémová integrace [online]. 2012, roč. 19, č. 4, s. 109–114. ISSN 1210-9479. Dostupné z: https://cssi.cz/cssi/spojovani-spolecnosti-z-pohledu-integrace-informacnich-systemu.

ŘÍHOVÁ, Zora. posudek „NOŽIČKA, Josef, Knowledge Mapping within an Organization [doktorská disertační práce]. Praha : KIZI FIS.” Praha : KSA FIS, 2012. 4 s.

ŘÍHOVÁ, Zora. The Role of ICT in Mergers and Acquisitions. In: Liberecké informatické fórum. Liberec, 08.11.2012 – 09.11.2012. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 99–105. ISBN 978-80-7372-907-3.

ŘÍHOVÁ, Zora, TUMOVÁ, Jindra. Enterprise Architecture as important component of implementations objectives of business organisation. In: IT for Practice 2012. Ostrava, 04.10.2012. Ostrava : TU Ostrava, 2012, s. 135–139. ISBN 978-80-248-2818-3.

ŘÍHOVÁ, Zora, TUMOVÁ, Jindra. Podniková architektura a informační zabezpečení potřeb byznysu. In: Liberecké informatické fórum 2011. Liberec, 10.11.2011 – 12.11.2011. Liberec : TU EF, 2011, s. 72–79. ISBN 978-80-7372-772-7.

ŘÍHOVÁ, Zora. Matrix Certification of the Service Continuity Management Process in a Multinational Corporation. Econ'11. 2011, roč. 20, č. 2, s. 61–66. ISSN 1803-3865.

DVOŘÁK, Martin, ŘÍHOVÁ, Zora. Problems of ISO 27001 Matrix certification. In: Information Security Summit. Prague, 25.05.2011 – 26.05.2011. Praha : TATE International, 2011, s. 41–58. ISBN 978-80-86813-22-6.

TUMOVÁ, Jindra, ŘÍHOVÁ, Zora. Global Models of Providing IT Outsourcing Services and their Impact to Human Resources. ECON. 2011, roč. 19, č. 1, s. 69–74. ISSN 1803-3865.

ŘÍHOVÁ, Zora. Akreditace IT procesů v outsourcingové společnosti a její personální zajištění. In: Liberecké informatické fórum. Liberec, 04.11.2010 – 05.11.2010. Liberec : TU v Liberci, 2010, s. 97–103. ISBN 978-80-7372-656-0.

TUMOVÁ, Jindra, ŘÍHOVÁ, Zora. Lidské zdroje v globálních modelech IT outsourcingových služeb. In: Liberecké informatické fórum. Liberec, 04.11.2010 – 05.11.2010. Liberec : TU v Liberci, 2010, s. 129–132. ISBN 978-80-7372-656-0.

ŘÍHOVÁ, Zora. Process service continuity management and his matrix certification in multinational corporation. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava, 07.10.2010 – 08.10.2010. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2010, s. 138–143. ISBN 978-80-248-2300-3.

TUMOVÁ, Jindra, ŘÍHOVÁ, Zora. Globals models of providing IT outsourcing service and their impact to human resources. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava, 07.10.2010 – 08.10.2010. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2010, s. 158–161. ISBN 978-80-248-2300-3.

VOHNOUT, Rudolf, ŘÍHOVÁ, Zora. Service-level Agreement Usage in the Long-term Archive Environment. Journal of Systems Integration [online]. 2010, roč. 1, č. 3, s. 57–73. ISSN 1804-2724. Dostupné z: https://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/58/42.

ŘÍHOVÁ, Zora. Systémová integrace jako manažerský problém při řízení projektu. Systémová integrace. 2009, roč. 16, č. 3, s. 26–31. ISSN 1210-9479.

ŘÍHOVÁ, Zora. Personal aspects of project management in terms of outsourcing. Liberec 16.09.2009. In: IBM – Inovativní přístupy služeb [CD-ROM]. Liberec : TU Liberec, 2009, s. 45–50. ISBN 978-80-7372-510-5. 

TUMOVÁ, Jindra, ŘÍHOVÁ, Zora, GAJDOŠ, Libor. IT Services as commodity. Liberec 16.09.2009. In: IBM – Inovativní přístupy služeb [CD-ROM]. Liberec : TU Liberec, 2009, s. 73–79. ISBN 978-80-7372-510-5. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Development of e-Health as a Fundamental Condition for Radical Change to the Czech and European Health System. Jindřichův Hradec 09.09.2009 – 11.09.2009. In: IDIMT-2009 System and Humans – A Complex Relationship. Linz : Trauner Verlag universitat, 2009, s. 341–348. ISBN 978-3-85499-624-8. 

VOHNOUT, Rudol, ŘÍHOVÁ, Zora. PDF/H as an Alternative eHealth Implementation in the Czech republic Health industry Conditions. Jindřichův Hradec 09.09.2009 – 11.09.2009. In: IDIMT-2009 System and Humans – A Complex Relationship. Linz : Trauner Verlag universitat, 2009, s. 349–362. ISBN 978-3-85499-624-8. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Optimalizace logistických procesů jako předpoklad integrace v mezinárodní holdingové společnosti a klíčový prvek kvalitní péče o zákazníka. Zlín 14.04.2008 – 15.04.2008. In: World of Information Systems 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 77–81. ISBN 978-80-7318-697-5. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Optimalizace logistických procesů v mezinárodní holdingové společnosti. IT Systems, 2008, roč. 10, č. 9, s. 26–28. ISSN 1802-002X. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Nové možnosti naplňování informačních potřeb rozhodovacích subjektů pro zvyšování efektivního fungování podniku. E+M. Ekonomie a Management, 2000, roč. III, č. 4, s. 55–56. ISSN 1212-3609. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Systémový koncept pracovních míst a souvislost s typizací jejich informační potřeby. Praha 05.12.2001. In: ROSICKÝ, Antonín, MILDEOVÁ, Stanislava (ed.). Systémové přístupy 2001. Principy, vývoj a přínosy. Praha : VŠE, 2001, s. 123–126. ISBN 80-245-0253-4. 

PUDIL, Pavel, ŘÍHOVÁ, Zora. Učící se metody rozpoznávání a jejich použití v ekonomii a managementu. Jindřichův Hradec.2001. In: Manažerské rozhledy FM 2000. Jindřichův Hradec : VŠE, 2001, s. 81–90. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Informační systémy podniku v éře nové ekonomiky. Liberec 11.09.2001 – 12.09.2001. In: VOMÁČKOVÁ, Helena (ed.). Hospodářské šance pro 3. tisíciletí. Liberec : TU v Liberci, 2001, s. 221–223. ISBN 80-7083-501-X. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Holdingová organizační struktura jako příležitost praktického uplatnění systémové teorie. Hradec Králové 11.04.2000 – 12.04.2000. In: Souvislosti evropské integrace. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000, s. 88–93. Prométheus. ISBN 80-7041-052-3. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Systémový přístup jako základní princip holdingové implementace informačního systému. In: ROSICKÝ, Antonín, MILDEOVÁ, Stanislava (ed.). Systémové přístupy '98. Principy, vývoj a přínosy. Praha : VŠE, 1998, s. 101–103. ISBN 80-7079-634-0.  

ŘÍHOVÁ, Zora. Role informačního systému – podpora operativního controllingu společností s kapitálovou účastí. In: Financování a controlling společností s kapitálovou účastí. Vídeň : IIR, 1998, s. 22–37. IIR – Management Konferenzen. 

PUDIL, Pavel, ŘÍHOVÁ, Zora. Participativní rozhodování z hlediska chování manažerů a distribuce informací. In: Manažerské rozhledy 96. Jindřichův Hradec : Jihočeská univerzita, 1996, s. 33–44. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Synektika – metodický nástroj pro participativní řešení problémů. In: VÍTEK, Miloš (ed.). Systémové inženýrství. Hradec Králové : Ústav filosofie a společenských věd PdF VŠP, 1997, s. 169–173. ISBN 80-7041-074-4.   

ŘÍHOVÁ, Zora, PUDIL, Pavel. Šíření a využívání informací z hlediska participativního rozhodování. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, roč. 5, č. 1, s. 93–101. 

ŘÍHOVÁ, Zora, PUDIL, Pavel. Manažerské chování z hlediska participativního rozhodování. In: ROSICKÝ, Antonín, MILDEOVÁ, Stanislava (ed.). Systémové přístupy '96. Principy, vývoj a přínosy. Praha : VŠE, 1996, s. 105–112. ISBN 80-7079-032-6.  

ŘÍHOVÁ, Zora. Organizační změny a přístupy k nim. In: Vývoj změn v řízení české ekonomiky v období transformace. Liberec : Technická univerzita, 1995, s. 71–80. ISBN 80-7083-197-9.  

ŘÍHOVÁ, Zora. Informační zabezpečení a organizační změny. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 99 s. ISBN 80-7079-535-2.  

PUDIL, Pavel, ŘÍHOVÁ, Zora. Potentional of Floating Search Methods for Managing Redundant Information. In: SUGÁR, Péter, CHROUST, Gerhard (ed.). CON'96 Future Information Technologies. München : Oldenbourg, 1996. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Large Scale Organizational Changes: Key Features of Particular Approaches and the Role of Organizational Culture. In: CHROUST, Gerhard, DOUCEK, Petr (ed.). IDIMT'95 – Interdisciplinary Information Management Talks Proceedings. Praha : VŠE, 1995, s. 134–143. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Pojem hodnoty informace v řízení a rozhodování z hlediska teorie informace. In: Konference SIAP. Pardubice, 1992, s. 124–131. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Využívá vrcholové řízení formální informační systémy? Moderní řízení, 1992, č. 6, s. 23–25. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Pojem hodnoty informace v řízení a rozhodování z hlediska teorie informace. Podniková organizace, 1992, č. 10, s. 300–303. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Formalizovaný koncept nutné a postačující informační množiny. In: SIAP'93. Pardubice, 1993. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Formalizovaný koncept nutné a postačující informační množiny. Zpráva o výsledcích řešení grantového úkolu. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1993. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Informace, informační potřeby a změny v organizacích. VŠE FIS KSA, Praha 1993.   

ŘÍHOVÁ, Zora. Kuponprivatisierung und Markt mit Wertpapieren in der Tschechischen Republik. In: East-West Meeting Point – CeBIT'94. Hannover, 1994. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Organizační kultura jako prvek systémové integrace. In: POUR, Jan, VOŘÍŠEK, Jiří (ed.). Systems Integration '94. Praha : VŠE, 1994, s. 165–170. 

ŘÍHOVÁ, Zora. Přístupy k organizačním změnám. In: VÍTEK, Miloš (ed.). Systémové inženýrství – SI '94. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1994.