Skrbek Miroslav


Odborný asistent

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 218

Telefon: +420 387772330
E-mail:   mskrbek@prf.jcu.cz

Výuka:

  • UAI/691 Data mining
  • UAI/766Neuronové sítě a výpočetní inteligence
  • UAI/732 Teoretická informatika
  • UAI/733 Teorie informace

Curriculum vitae: 

Miroslav Skrbek získal titul Ph.D. v roce 2000 na Českém vysokém učení technickém v Praze v oboru Informatika a výpočetní technika. Jako odborný asistent dlouhodobě působil na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze, od roku 2009 vyučuje na Fakultě informatiky ČVUT v Praze a v Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Přednáší předměty z oblasti embedded systémů, speciálních architektur počítačů a periferních zařízení. Jako výzkumný pracovník působil v zahraničí na TU Delft (neuronové sítě), Nizozemí a Fraunhofer-Institut für Sichere Telekooperation, Darmstadt, Německo (biometrie). Vědecky působí v oblasti výpočetní inteligence, konkrétně se zaměřuje na neuronové sítě, jejich implementace na FPGA a na vícejádrových architekturách.    

Současně odborné zaměření:

Výpočetní inteligence a aplikace výpočetní inteligence v dataminingu, neuronové sítě, přírodou inspirovaná optimalizace, implementace neuronových sítí na FPGA, grafických kartách a vícejádrových procesorech.