Vohnout Rudolf


Vedoucí Katedry informatiky, odborný asistent.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Kolej K3 - PřF JU
II. patro, místnost: č. 214

Telefon: +420 389032334
E-mail:   rudolf.vohnout@prf.jcu.cz

Odborné zaměření:

 • Počítačové sítě, bezpečnost, optické sítě, dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, projektové řízení
 • Odborný profil: https://www.linkedin.com/in/rudolfvohnout/
 • Publikační činnost: https://orcid.org/0000-0002-6809-7377
 • Granty a projekty (běžící, ukončené viz. Linkedin):
  • Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
   • VI MŠMT - 2015 - 2022 - Hlavní řešitel.
  • Master of Artificial Intelligence and Data Science (MAID)
   • MMR, ERDF, EÚS 2019 - 2022 - Hlavní řešitel.
  • Smart Grid ve venkovských oblastech a MSP
   • MMR, ERDF, EÚS 2017 - 2020 - Spoluřešitel.

Výuka:

Viz STAG -> Učitelé: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Dosažené vzdělání:

 • 2000 - 2005 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor: Technologie a řízení dopravy - magisterské (Ing.) studium.
 • 2006 - 2007 Výměnný studijní program Erasmus v rámci doktorského studia, University of Ljubljana, Slovinsko, 13 měsíců.   
 • 2008 - 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Informatiky a statistiky, studijní program: Aplikovaná Informatika - doktorské (Ph.D.) studium (distanční).      

Jazykové dovednosti:

 • Angličtina - pokročilý (slovem i písmem). 
  - zahraniční výměnné studijní pobyty (Erasmus, 13 měsíců). 
  - Desítky aktivních vystoupení na mezinárodních konferencích a přednáškách.
 • Němčina - začátečník.       
 • Slovinština - začátečník.       

Další aktivity: