E-ACADEMY


Pro studenty a členy Ústavu aplikované informatiky byla zakoupena licence v rámci licenčního programu Microsoft Academic Aliance určeného pro školy. Tato licence byla po té změněna firmou Microsoft na program který spravuje firma Kivuto.  Po registraci je možné využívat jednak hub „OnTheHub by Kivuto“ a jednak portál Microsoft Azure s mnoha službami.

Hub

OnTheHub by Kivuto poskytuje ZADARMO nebo SE SLEVOU mnoho užitečných programů od celé řady společností jako jsou IBM, Nacional Instruments, Symantec apod. Dopuručujeme vytvořit účet MS Azure přímo ze stránky  prostřednictvím     OnTheHub -> The Microsoft Imagine program is now Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Azure

FAQ - Co je Azure a jak se používá.

Portál Microsoft Azure umožńuje vytvořit si virtuální počítače s příslušným softwarem. Je rovněž možné připojení některých cloudových vlastností.

Microsoft Azure vám umožňuje rychle a efektivně vytvářet, nasazovat, monitorovat a škálovat řešení hostovaná v cloudu. Model nasazení Azure je flexibilní. Například můžete vyvíjet v sadě Microsoft Visual Studio, odesílat kód do GitHubu, sestavovat pomocí Azure Dev a nakonec nasazovat do Azure. Můžete ale použít i jiné integrované vývojové prostředí (IDE) jako třeba Eclipse, vyvíjet v Linuxu a nasazovat do cloudu přímo z vašeho počítače pro vývoj.

Práce s MS Azure znamená, že můžete používat oblíbené integrované vývojové prostředí, máte na výběr z množství programovacích jazyků od C# přes Javu až po Node.js a také můžete vyvíjet v libovolném operačním systému. Microsoft poskytuje a podporuje širokou škálu vývojářských nástrojů pro Windows, Linux a macOS.

Další informace:

Správce licence: Ing. Václav Novák, CSc.
Kontaktní email: novak@lastech.cz
Adresa OneTheHub programu: https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=a1396cce-a98b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1
Microsoft Azure Develop: https://portal.azure.com/#home

 

Výukové materiály o používání Microsoft Azure

Návody k e-Academy: