FAQ


Kdo může SW získat a používat

Získávání licencí a SW je vázáno na ÚAI. Všem studentům a pracovníkům jsou automaticky vytvářeny účty na stránkách E-Academy, což je webové rozhranní pro získávání licencí a SW. Jednoduše, pokud se účastníte výuky na ÚAI, pak máte možnost získávat SW a licence z porgramu. Přesný postup naleznete výše na této stránce.

Jsou licence platné stále i po skončení mého studia?

Ano. Licence získané z licenčního programu MS Azure jsou plnohodnotné licence a mají neomezenou platnost. SW získaný pomocí programu MS Azure je možno používat a instalovat i po skončení studia. Není však již možno generovat nová licenční čísla a získávát aktualizace (automatické aktualizace např. v OS samozřejmě fungují).

Na co můžu SW získaný v MS Azure používat

SW získaný v licenci MS Azure je primárně určen pro studijní účely a testování produktů firmy Microsoft a dalších firem. SW NENÍ URČEN PRO KOMERČNÍ ÚČELY !!! Je ale možné tento SW používat i pro Vaši běžnou práci. Studenti se nejčastěji ptají na možnost instalace a používání operačních systémů z licence MS Azure. Podle licence MS Azure  můžete mít na svém domácím počítači nainstalován například operační systém Windows 10, protože tento systém potřebujete pro provoz například vývojářského prostředí Visual Studio 2019. Zároveň ale můžete mít na stejném stroji nainstalované Vaše zakoupené Office a s nimi běžně pracovat. Není tedy potřeba instalvat dva operační systémy (školní a 'normální').

Jak si nainstaluji SW stažený ve formátu .ISO

Soubory ISO (tzv. image) lze bez problémů vypálit na běžné (odpovídající) nosiče dat CD a DVD. Pokud nechcete SW vypalovat, můžete soubory ISO připojit k počítači jako virtuální optické mechaniky. Jako příklad je možno uvést Virtual CloneDrive nebo Daemon, které jsou k dispozici v českém jazyce.

Co mám dělat, pokud chci získat další SW produkty?

Nejdříve si na stránkách MS Azure ověřte, zda produkt, o který se zajímáte, je obsažen v licenci MS Azure (pod tuto licenci například nespadá MS Office = WORD, EXCEL, POWERPOINT atd.). Pokud produkt do licence spadá, kontaktujte správce licence a produkt Vám bude uvolněn. Jedná se především o méně využívané nástroje a jiné jazykové verze SW. Některé verze SW bohužel nejsou v licenci obsaženy (např. OS Windows 7 je pro studenty v rozhranní e-Academy pouze ve verzi Professional).

Co mám dělat, pokud jsem narazil/a na jiný problém?

Než budete podnikat jakékoliv pokusy o kontaktování správce licence, tak si POŘÁDNĚ přečtěte všechny návody a doplňkové materiály včetně této části (FAQ a jak na to). Poté se pokuste zeptat kolegů, kteří již systém pro správu licencí používají. Pokud ani toto nepomůže, kontaktujte správce licence. Správce licence rovněž nebude odpovídat na dotazy týkající se instalace a fungování jednotlivých SW produktů.