Registrace


Každý student, který se účastní výuky na ÚAI, má vytvořen účet pro přístup do počítačové sítě katedry. Tento účet může vypadat např. takto: B123456

Pomocí těchto účtů (jedinečných identifikátorů = UID) jsou studenti zadáni do systému pro správu a získávání licencí. Tyto identifikátory slouží pouze k prvotnímu nastavení a aktivaci účtu. Před prvním přihlášením k tomuto systému je nutno zadat validní emailovou adresu. Ta se poté stává přihlašovacím jménem studenta a nadále se přihlašuje pod tímto emailem. Celý postup je představen na následujících snímcích.

Otevřete svůj oblíbený webový prohlížeč a zadejte adresu pro přístup k systému správy licencí:

https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=a1396cce-a98b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1

 Zde zvolte REGISTER. Tato volba se nachází vlevo pod volbou Log In. Na náseldující stránce vyplňte:

Student identifier Zde vyplňte uživatelské jméno, které máte přiděleno pro přístup do počítačové sítě katedry (něco jako B123456) 
!!!! POZOR !!!! vyplňte tuto položku VELKÝMI PÍSMENY
Email Adress Zde vyplňte Vámi používanou emailovou adresu. Budete ji potřebovat pro přijímání zpráv a novinek ze systému pro správu licencí a zároveň se stává Vaším novým přihlašovacím jménem do systému.
Choose your password Na heslo nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Hlavně si ho zapamatujte.
Confirm your password Heslo ještě jednou (stejné jako o řádek výše :-)

Dále se již přihlašujete běžným způsobem, jak je popsáno v části "Získání licencí a SW". 

!!!! VĚNUJTE POZORNOST EMAILŮM ZASÍLANÝM Z ADRESY E-ACADEMY.COM !!!!