Menu

Oddělení ústavu

Oddělení forenzních věd a kriminalistiky

Oddělení forenzních věd a kriminalistiky je oficiální součástí ústavu od 1.1.2014, kdy proběhla restrukturalizace Ústavu aplikované Informatiky. Oddělení se zabývá výukou odborných předmětů a vědeckou činností z oblastí kriminalistiky, forenzních a právních věd. V rámci své činnosti je garantem specializace "Forenzní analýza" bakalářského studijního programu "Aplikovaná informatika"

Více

Oddělení bezpečnosti a sítí

Oddělení bezpečnosti a síti je jedním ze čtyř nově vzniklých oddělení na ÚAI. Od 1.1.2014 mj, zajišťuje specializaci "Bezpečnost a sítě" v rámci bakalářského stupně studijního programu Aplikované informatika garantovaného ÚAI.

Více

Oddělení robotiky a embedded systémů

Oddělení robotiky a mikropočítačové techniky je oficiální součástí ústavu od 1.1.2014, kdy proběhla restrukturalizace Ústavu aplikované Informatiky. Oddělení se zabývá výukou odborných předmětů a vědeckou činností.

Více

Oddělení informatiky a bioinformatiky

Více