Oddělení katedry


Oddělení robotiky a embedded systémů

Oddělení robotiky a mikropočítačové techniky je oficiální součástí ústavu od 1.1.2014, kdy proběhla restrukturalizace Katedry informatiky. Oddělení se zabývá výukou odborných předmětů a vědeckou činností.


Oddělení informatiky a bioinformatiky

Oddělení se zaobírá výzkumem paralelních architektur pro zpracování a ukládání dat, virtualizací, návrhem a vývojem bioinformatického softwaru a aplikacemi metod z oblasti umělé inteligence na konkrétní problémy. Zhlediska výuky studentů oddělení primárně zajišťuje kurzy týkajících se programování, algoritmizace a dalších disciplín z oblasti teoretické informatiky.

Více info