Menu

Oddělení bezpečnosti a sítí

Oddělení bezpečnosti a síti je jedním ze čtyř nově vzniklých oddělení na ÚAI. Od 1.1.2014 mj, zajišťuje specializaci "Bezpečnost a sítě" v rámci bakalářského stupně studijního programu Aplikované informatika garantovaného ÚAI.


Síťová laboratoř (bývalá HW Lab)

Laboratoř se nachází v budově AV ČR, 2. nadzemní podlaží (jako počítačová učebna Pč1).
Stag ID místnosti: AV-207 

 

Vedoucí oddělení

Členové oddělení

Externí spolupracovnící

  • Lukáš Valenta

Výuková činnost

Oddělní zajišťuje výukovou činnost v oblasti počítaťových sítí a bezpečnosti systémů. Oddělení dále garantuje certifikovanou výuku v rámci programu "Cisco Networking Academy".

  • Počítačové sítě I + II
  • Bezpečnost infrastruktury
  • Cisco Netwrking Academy I - IV
  • Bezpečnost informačních systémů
  • Počítačová kriminalita
  • A další...

Vědecká činnost

Člernové oddělení jsou hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli několika grantů a projektů z oblasti systémové a síťové bezpečnosti. Například projekt FR CESNET 2012/1/473 - Vytvoření společného lokálního uzlu JU a BC AV a jeho zapojení do národní infrastruktury pro biologická data ELIXIR_CZ

Zajímavosti

Slavnostní otevření laboratoře

V roce 2009 byla slavnostně otevřena síťová laboratoř pro výuku CCNA na PřF JU úrovně Exploration.