Menu

Oddělení forenzních věd a kriminalistiky

Oddělení forenzních věd a kriminalistiky je oficiální součástí ústavu od 1.1.2014, kdy proběhla restrukturalizace Ústavu aplikované Informatiky. Oddělení se zabývá výukou odborných předmětů a vědeckou činností z oblastí kriminalistiky, forenzních a právních věd. V rámci své činnosti je garantem specializace "Forenzní analýza" bakalářského studijního programu "Aplikovaná informatika"


 

Členové oddělení

Výuková činnost

Oddělení zajišťuje výukovou činnost v oblastí kriminalistiky, forenzních a právních věd. V rámci své činnosti je garantem specializace "Forenzní analýza" bakalářského studijního programu "Aplikovaná informatika"

Vedení bakalářských a diplomových prací

Oddělení se zabývá především vedením kvalifikačních prací ve vztahu k forenznímu zkoumání, vyšetřování a odhalování informační kriminality, zajišťování kriminalistických stop pro účely trestního řízení a právním vědám především ve vztahu k informačním technologiím, ale i v jiných oblastech forenzního zkoumání.

Vedené bakalářské práce - dokončené a úspěšně obhájené

Vedené aktuální bakalářské práce  - rozpracované

  • Automatizace forenzního zkoumání navigačních zařízení
  • Automatizace forenzního zkoumání - forenzní audit pro účely porušování autorských práv
  • Forenzní analýza grafických souborů a video souborů

Vedené aktuální diplomové práce - rozpracované

  • Tvorba analytického nástroje ke zjišťování vazeb pro potřeby forenzních analýz ICT
  • Forenzní analýza mobilních zařízení s operačním systémem Android
  • Tvorba analytického nástroje k analýze komunikačních prostředků ICQ, Skype, Facebook, emailových klientů pro potřeby forenzní analýzy - se zaměřením na výpočetní techniku řady PC
  • Tvorba analytického nástroje k analýze komunikačních prostředků ICQ, Skype, Facebook, emailových klientů pro potřeby forenzní analýzy - se zaměřením na výpočetní techniku řady Apple

Zajímavosti

Naše pracoviště jako jediné v rámci ČR z technických univerzit se věnuje oblastí komplexně oblastí forenzního zkoumání digitálních informací a to nejen na úrovni případných správců systému, ale na úrovni použitelného pro trestní řízení. V rámci své výuky učí studenty návykům při prvotním zjištění trestné činnosti za využití digitální techniky tak, aby byly zajištěná data využitelná jako důkazní materiál před soudy. Taktéž se studenti zde seznámí s forenzní praxí při řešení informační kriminality od základních úkonů policie, forenzního zkoumání digitálních informací po úsek vyšetřování a prokazování výsledků zkoumání před soudy.

V rámci výuky se studenti seznámí s forenzními prostředky, které ke své činnosti využívá policie a zpravodajské služby.  Tyto je dále možno využít ve své pozdější praxi nejen v bezpečnostních složkách, ale i v rámci bezpečnostních ICT služeb při řešení bezpečnostních incidentů.