Věda pro každého v Géčku

V sobotu 8. března 2014 se v prostorách nákupního centra Géčko uskutečnila akce, v rámci které zástupci celé univerzity ukazovali návštěvníkům zábavnou formou různá odvětví vědy. Oddělení robotiky a mikropočítačové techniky zajišťovalo jedno ze stanovišť na akci pod výše uvedeným názvem.


V průběhu interaktivní show a doprovodného programu se zájemci mohli seznámit s různými zajímavostmi z oblasti rybářství, fyziky, zemědělství, environmentu, nebo oblasti zdravotně sociální. Přírodovědeckou fakultu JU tentokrát reprezentoval Katedra informatiky s robotickou show a ukázkou rozšířené reality.

Na interaktivním stanovišti si mohli návštěvníci z řad dětí i dospělých vyzkoušet spoustu informatických aplikací a postupů, zkusit si práci s profesionálním zařízením a zároveň si přímo promluvit s odborníky,kteří uvedené aplikace používají ve své práci, případně je vyvíjí a zdokonalují. K dispozici bylo několik robotů, např. Rover 4x4, který mohli příchozí sami ovládat pomocí iPadu. Velkou pozornost vzdudil i létací robot – Drone, který byl na stanoviště též k dispozici. Možnost ozkoušet si vystavené exponáty vítali nejen malí účastníci, ale i rodiče, zejména tatínci.

     

Velký úspěch mělo též stanoviště, na kterém se návštěvníci jednoduchou formou seznamovali s rozšířenou realitou na příkladu pískoviště. Odborníci z PřF JU jej využili k promítání aplikace, která pomocí senzorů může určovat například vrstevnice, nebo barevně odlišuje výšku jednotlivých částí pískoviště. Tato názorná ukázka i těm nejmenším návštěvníkům velmi hezky demonstrovala, jakým způsobem lze využít informatické aplikace např. k tvorbě map.   

Stanoviště naší fakulty bylo celý den v obležení kolemjdoucích návštěvníků nejrůznějších věkových skupin, kteří se na vlastní kůži mohli přesvědčit, že informatika nejsou pouze kabely a dráty, ale že je to hravá a inspirativní věda.